Saavutettavuus-avustimet

Uudistuva ja osaava Suomi 2021 - 2027 (EAKR, JTF, ESR+)

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelma edistää elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikalla lisätään jäsenvaltioiden taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä vähennetään alueiden välisiä kehityseroja.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma tukee elinkeino-, energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä. Ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) toimet sekä oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimet.

Ohjelman rahoituksella tuetaan esimerkiksi TKI-toimintaa ja vauhditetaan vihreää siirtymää. Ohjelman läpileikkaavia painopisteitä ovat kestävä kehitys, sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, digitaalisuus, kansainvälistyminen, ilmastonmuutos ja innovatiivisuus.

EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto)

Euroopan aluekehitysrahasto on yksi Euroopan koheesiopolitiikan rahastoista, jonka tavoitteena on tasoittaa maiden ja alueiden välisiä kehityseroja, luoda elinvoimaa, parantaa työllisyyttä, tukea kestävää kasvua ja lisätä kilpailukykyä. 

Kymenlaaksossa on on mahdollista toteuttaa EAKR:n toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisia hankkeita:

Innovatiivinen Suomi (toimintalinja 1)
1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi

1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

Hiilineutraali Suomi (toimintalinja 2)
2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen

2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

JTF (Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)

Kaikkien JTF-rahastosta tuettavien hankkeiden on toteutettava Kymenlaakson oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) siirtymäsuunnitelmaa.

JTF-rahaston tavoitteita ovat:

  1. Aluetalouden uudistaminen ja vahvistaminen ml. uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja työpaikkojen luominen

  2. Kymenlaakson innovaatiopotentiaalin hyödyntäminen panostamalla TKI-toimintaan

  3. Uutta kestävää liiketoimintaa turvetuotantoalueiden ennallistamisella ja jälkikäytöllä

EAKR- ja JTF-hankevalintojen painotukset

Hankevalinnoissa voidaan painottaa EAKR- ja JTF-valintakriteerien lisäksi Kymenlaakson maakuntaohjelmaa sekä Älykkään erikoistumisen strategiaa. 

Kymenlaakson maakuntaohjelman 2022-2025 painopisteitä ovat Innovatiivinen Kymenlaakso, Kestävä Kymenlaakso ja Aktiivinen Kymenlaakso.

Kymenlaakson Älykkään erikoistumisen strategian kärkiä ovat digitalous, älykäs ja vihreä logistiikka sekä bio- ja kiertotalous.

 

Lue lisää Etelä-Suomen Rakennerahastot-sivuilta.

EUlippu 2022 Vaaka

Jaa artikkeli

Päivitetty 12.04.2023

Lisätietoja

Karhunen Anna-Riikka
Kehittämispäällikkö
+358 44 747 8503
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluekehitysrahoitus, kansainväliset ohjelmat

Kymenlaakson liiton logo

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Sivutoimipiste
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka

Toimisto on avoinna maanantaisin ja torstaisin 9 - 15. Muina aikoina asiakastapaamiset sovitusti.

Sosiaalinen media


Tilaa uutiskirje

Copyright Kymenlaakson liitto 2023-. Oikeudet muutoksiin pidetään.