Saavutettavuus-avustimet

AKKE rahoitus

Akke-rahoituksella toteutetaan Kymenlaakson maakuntaohjelman 2022-2025 tavoitteita.

Akke rahoitus vuonna 2023

Akke rahoitus vuonna 2023

Kansallista Akke-rahoitusta suunnataan maakuntaohjelman toteutukseen, käynnissä olevien investointien tukemiseen ja TKI-toiminnan vauhdittamiseen, pito- ja vetovoiman lisäämiseen sekä toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ennakointiin ja varautumiseen.

HAKUILMOITUS 4.5.2023, jatkuva haku

Haun painotukset ja valintaperusteet

1. KYMENLAAKSON KESTÄVÄN KASVUN, ELINKEINOJEN UUDISTUMISEN JA MUUTOSJOUSTAVUUDEN TUKEMINEN

Hanke toteuttaa innovatiivisia ja kokeilevia toimia, joilla edistetään alueiden muutosjoustavuutta muuttuvassa toimintaympäristössä, jota ovat viime aikoina haastaneet kansainväliset kriisit. Hankkeet voivat kohdistua esim. Venäjän pakotteiden aiheuttamiin muutoksiin, turvallisuuteen ja kyberturvallisuuteen tai logistiikkaan.
Tukirahoitusta jäljellä noin 42 000 €. (9/2023)

Valintakriteerit
- Maakuntaohjelman mukaisuus
- Toimien innovatiivisuus
- Vaikutusten laajuus
Hankkeet pisteytetään valintakriteerien osalta asteikolla 1-5. Hankkeen tulee saada vähintään 60 % pisteistä, jotta se voidaan rahoittaa.

2. TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOTOIMINNAN EDISTÄMINEN

Hanke tukee tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan edistämistä. Rahoitettavien hankkeiden tavoitteena on lisätä TKI-toimintaa tekevien yritysten määrää ja parantaa näiden yritysten innovaatiokyvykkyyttä. Rahoituksella tuetaan alueellisia innovaatioekosysteemejä. Tavoitteena on mahdollistaa myös pieniä ja ketteriä kokeiluja, jotka voivat johtaa suurempiin hankkeisiin muista rahoituslähteistä. Erityisesti rahoituksen suuntaamisessa kannustetaan eri alueilla olevan korkeatasoisen osaamisen laajaan hyödyntämiseen alueiden välisessä yhteistyössä.
Tukirahoitusta jäljellä noin 330 000 euroa. (9/2023)

Valintakriteerit
- Hanke tukee pk-yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja parantaa näin pk-yritysten innovaatioekosysteemiä
- Hanke vahvistaa maakunnan innovaatioekosysteemiä
- Hanke laajentaa TKI-toimintaan osallistuvien tahojen joukkoa
Hankkeet pisteytetään valintakriteerien osalta asteikolla 1-5. Hankkeen tulee saada vähintään 60 % pisteistä, jotta se voidaan rahoittaa.

Hakuaika

Jatkuva rahoitushaku. Hakujaksot:

4.5.-30.6.2023

1.7.-31.8.2023

1.9.-31.10.2023

1.11.-31.12.2023

Hankehakemusten käsittely kestää noin 2-3 kuukautta hakujakson päättymisestä.

Hankkeet, joissa tukiosuus on yli 50 000 €, vaativat maakuntahallituksen päätöksen. Alle 50 000 €:n tukiosuutta haettaessa hanke viedään maakuntajohtajan päätettäväksi.

Poikkeuksellisen tärkeissä ja kiireellisissä hankkeissa voidaan hakujaksoista poiketa. 

3. KV-HANKEVALMISTELUN TUKEMINEN

Valmistelurahoituksella tuetaan valmistelutyötä, joka tähtää hankehakemusten jättämiseen kansainvälisiin rahoitushakuihin. Painopiste on vaativissa kansainvälisissä EU-rahoitusohjelmissa, jotka edellyttävät kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälisiä hankekumppaneita (ns. konsortiota). Tukea voidaan käyttää kansainvälisten hankkeiden hankevalmistelun henkilökustannuksiin ja/tai ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankintaan sekä matkakuluihin.
Tukirahoitusta jäljellä noin 28 000 euroa. (9/2023)

Valintakriteerit
Valmisteltavalla hankkeella tulee olla laajoja, Kymenlaakson kohdistuvia aluekehitysvaikutuksia. Hankerahoituksella on tavoitteena tukea Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kärkien toteutumista edistävän kansainvälisen tason TKI-rahoituksen hakemista. Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kärjet ovat bio- ja kiertotalous, logistiikka ja digitalous.
Valmistelurahoituksella tuettavien hankkeiden on toteutettava Kymenlaakson maakuntaohjelmaa.

Tukea myönnetään enintään 20 000 €, ja se voi kattaa maksimissaan 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakijan tulee osallistua rahoitukseen myös omalla rahoituksellaan.

KV-hankkeiden haku on jatkuva ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Hakeminen

Löydät kaiken hakemiseen tarvittavan tiedon alla olevasta linkistä.

Tutustu tästä!

Lisätietoja:

aluekehityspäällikkö Riitta Kallström, p. 050 368 3936 (hankeideat)

kehittämispäällikkö Anna-Riikka Karhunen, p. 044 747 8503 (hankeideat)

rahoitusasiantuntija Pia Lindgren, p. 044 552 0016 (maksatus)

rahoitusasiantuntija Kirsi Tallinen, 040 653 5339 (maksatus)

aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen, p. 040 064 4206

Sähköpostit: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Jaa artikkeli

Päivitetty 12.09.2023
Kymenlaakson liiton logo

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Sivutoimipiste
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka

Toimisto on avoinna maanantaisin ja torstaisin 9 - 15. Muina aikoina asiakastapaamiset sovitusti.

Sosiaalinen media


Tilaa uutiskirje

Copyright Kymenlaakson liitto 2023-. Oikeudet muutoksiin pidetään.