Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymmenedalen

- Ca 180 000 invånare
- Räknas till Europas mest betydande skogsindustriklustrar
- Centrum för den internationella logistiska affärsverksamheten och kompetensen på Östersjöområdet; Finlands största export- och transitohamn HaminaKotka; Vägen E18 och Finlands största centrum för järnvägstrafiken, Kouvola
- Vaalimaa, den viktigaste tullen och gränsstationen mellan Europeiska Unionen och Ryssland
- Finlands största garnisonlandskap
- Tre nationalparker: Östra Finska viken, Valkmusa och Repovesi
- Livfullt landskap för kultur och idrott
- Mångsidigt centrum för yrkesinriktad utbildning och kompetens

Symboler för landskapet:

- Fisk: Gös (Stizostedion lucioperca)
- Blomma: Svärdsilja (Iris pseudacorus)
- Fågel: Domherre (Pyrrhula pyrrhula)
- Sten: Rapakivi (Förvittrad granit)
- Däggdjur: Utter (Lutra lutra)
- Träd: Kilbba (Alnus gutinosa)

e-max.it: your social media marketing partner