Maakunnan kehityksen kärjessä

Kontaktuppgifter

Kymmenedalens förbund

Karhulantie 36 B / PB 35, 48601 Kotka

www.kymenlaakso.fi

e-mail: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Beslutsfattande

I landskapsförbundet använder landskapsfullmäktige den högsta beslutanderätten. I landskapsfullmäktige finns representanter för alla medlemskommuner. Landskapsstyrelsen svarar för förvaltning, ekonomi och finansiering av projekt samt för beredning och förverkligande av fullmäktiges beslut.

I enlighet med regionutvecklingslagen finns det I landskapet en sammarbetsgrupp, som består av representanter för kommunerna, statens regionförvaltningsverk och arbetsmarknadsorganisationer samt näringslivets organisationer. Sammarbetsgruppens uppgift är att sammanjämka förverkligandet av planer och överenskommelser, som rör regionutvecklingen, samt förverkligandet program, som är delvis finansierade av nationen och av EU.

Ärendena bereds i ämbetsverket, som styrs av landskapsdirektören.

Verksamheten I Kymmenedalens Sommaruniversitet leds av en styrelse.

Uppgifter och utvecklingens tyngdpunktsområden

Enligt lagen om regionplanering svarar landskapets förbund för regionutvecklingens strategiska helhet och landskapets allmänna utveckling samt utvecklar verksamhetsbetingelserna för områdets näringsliv. Förbundet koordinerar planeringen av trafiksystemet. Enligt markanvändnings- och bygglagen svarar förbundet för utarbetningen och uppdateringen av landskapsplanen.

Kommunernas och statens ansvar för regionutvecklingen vilar på samma indelningsgrund (landskapens 9 samarbetsområden och statsförvaltningens 9 närings-, trafik- och miljöcentraler). I Sydöstra Finland bildar Kymmenedalen och Södra Karelen ett samarbetsområde med 315 000 invånare.

Uppgifter

- Regionutveckling
- Regionplanering
- Intressebevakning
- Internationella uppgifter
- Kymmenedalens sommaruniversitet

Utvecklingens tyngdpunktsområden

- Innovativ service
- Ett klokt användande av naturtillgångar och därmed förknippade tekniker
- IT-branschens nya spelöppningar
- Ett attraktivt Kymmenedalen

Kymmenedalen

- Ca 180 000 invånare
- Räknas till Europas mest betydande skogsindustriklustrar
- Centrum för den internationella logistiska affärsverksamheten och kompetensen på Östersjöområdet; Finlands största export- och transitohamn HaminaKotka; Vägen E18 och Finlands största centrum för järnvägstrafiken, Kouvola
- Vaalimaa, den viktigaste tullen och gränsstationen mellan Europeiska Unionen och Ryssland
- Finlands största garnisonlandskap
- Tre nationalparker: Östra Finska viken, Valkmusa och Repovesi
- Livfullt landskap för kultur och idrott
- Mångsidigt centrum för yrkesinriktad utbildning och kompetens

Symboler för landskapet:

- Fisk: Gös (Stizostedion lucioperca)
- Blomma: Svärdsilja (Iris pseudacorus)
- Fågel: Domherre (Pyrrhula pyrrhula)
- Sten: Rapakivi (Förvittrad granit)
- Däggdjur: Utter (Lutra lutra)
- Träd: Kilbba (Alnus gutinosa)

Lisää artikkeleita...