Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakson maakuntakaava, maaseutu ja luonto

Kaava-alue on Kymenlaakson maakunta, johon kuuluu vuoden 2009 alussa 7 kuntaa: Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

Maaseutu ja luonto maakuntakaavan keskeisiä asiakokonaisuuksia ovat alue- ja yhdyskuntarakenne erityisesti taajamien ulkopuolisen asumis-, tuotanto- työssäkäynti- ja palvelutoimintojen kannalta, yhteysverkon kehittämistarpeet, kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen edellyttämät kaavaratkaisut, luonnonvarojen käytön ohjaus, virkistys-, loma-asutus- ja matkailurakenne sekä puolustusvoimien aluetarpeiden vaatimat kaavaratkaisut.

Ympäristöministeriön vahvistamispäätös 14.12.2010 (pdf)

Tämän vaihekaavan yhteydessä käsitellään myös edellisen vaihemaakuntakaavan muutoksia (Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat ja niiden ympäristöt).

Kaavakartta ja -selostUS

Kymenlaakson maakuntakaava paikkatietopalvelussa

Maakuntakaavakartta (pdf)
Maakuntakaavaselostus (pdf)
Maakuntakaavaselostuksen korjaukset (pdf)

e-max.it: your social media marketing partner