Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue

Kymenlaakson kauppa ja merialue –maakuntakaavassa käsitellään maakunnan vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja osoitetaan suuryksiköiden sijoittuminen. Kaupan lisäksi tarkastellaan merialueen maankäytön suunnittelun nykytila ja osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät merialueen suunnittelukokonaisuudet.

Ympäristöministeriö on vahvistanut kauppa ja merialuekaavan 26.11.2014.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset, venäläisten lisääntynyt ostosmatkailu ja paineet kaupan rakenteen muutoksille aiheuttavat tarpeen tarkastella Kymenlaakson kauppaa maakuntakaavatasolla. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos vähittäiskauppaa koskevien erityisten säädösten osalta on tullut voimaan 15.4.2011. Lainmuutokseen sisältyy uutena säännöksenä vähittäiskauppaa koskevat erityiset sisältövaatimukset. Vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitusta koskeva velvoite maakuntakaavoituksessa sisältyy tähän säännökseen samoin kuin seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajan esittämistä koskeva velvoite. Tämä merkitsee vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevan suunnitteluvelvoitteen ulottamista myös paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan.

Kymenlaakson yksi tärkeimmistä luonnonelementeistä on merialue. Merialueeseen kohdistuu muutospaineita ja se on erittäin merkittävä potentiaali maakunnan kehittämisessä. Luontoselvitykset ovat täydentymässä, meriliikenne on tuonut ja tuo edelleen uusia haasteita. Puolustusvoimien rakennemuutos koskee tässä vaiheessa useita saaria. EU-tasolla on jo suosituksia merialue- ja rannikkoaluesuunnitteluun. Maakuntakaavassa käsitellään mm. ajankohtaisia tutkimus- ja inventointitietoja vedenalaisesta luonnosta, luonnonvaroista sekä kulttuuriperinnöstä. Samalla huomioidaan matkailuun, virkistykseen, liikenteeseen ja muuhun alueiden käyttöön liittyviä näkökohtia.

Puolustusvoimien, metsähallituksen, Senaatti -kiinteistöjen ja Kymenlaakson Liiton edustajien välisessä neuvottelussa todettiin tarve selvittää maakuntakaavatasolla puolustusvoimien käytöstä vapautuvien saarten tulevaa käyttöä.

KaavakartTA ja -selostuS

Kymenlaakson maakuntakaava paikkatietopalvelussa

 

Attachments:
Download this file (Kauppa_ja_merialue_kartta.pdf)Maakuntakaavakartta (pdf)[ ]4670 kB
Download this file (Maakuntakaavaselostus.pdf)Maakuntakaavaselostus (pdf)[ ]2863 kB
e-max.it: your social media marketing partner