Maakunnan kehityksen kärjessä

Viestintä ja osallistaminen

Osallistaminen

Maakuntakaavatyöhön osallistetaan laajasti eri sidosryhmiä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Palautetta vireillä olevasta Kymenlaakson maakuntakaavasta 2040 voi antaa karttapalautepalvelun kautta.

Viestintä

Tavoitteena on viestiä maakuntakaavaan liittyvistä asioista avoimesti, osallistavasti ja ajankohtaisesti.

Maakuntakaavan viestinnän pääkanava on internetsivut. Muita käytettäviä viestintäkanavia ovat Twitter, facebook, blogikirjoitukset sekä lehdistötiedotteet.

Maakuntakaavan viestintäsuunnitelma

Luettelo tilaisuuksista, joissa on osallistettu eri sidosryhmiä maakuntakaavatyöhön: 

Pvm Paikka Sidosryhmä Hlömäärä Pääaihe
26.4.2016 Karhula Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta 11 OAS-luonnos
17.8.2016 Kouvola Viranomaiset Manskilla-tapahtuma: asukkaat 41 OAS ja karttapalvelun esittely.
18.8.2016 Karhula Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta 11 OAS ja tavoiteluonnos. Lisättiin maininta luonnon monimuotoisuudesta tavoiteluonnokseen.
31.8.2016 Anjala Kymenlaakson ympäristökasvatusverkosto KYY 13 OAS-esittely ja karttapalautepalvelun esittely.
1.9.2016 Karhula Etelä-Kymenlaakson seudullinen liikennetyöryhmä 10 Maakuntakaava 2040 ja liikennejärjestelmä
6.9.2016 Kouvola RIS3-biotalous-asiantuntijaryhmä 15 Maakuntakaava ja biotalous. Lyhyt esittely.
12.9.2016 Kotka Maakuntakaavan sidosryhmät 34 Maakuntakaavan tavoitetyöpaja
22.9.2016 Lappeenranta Kaakkois-Suomen kalatalousryhmä 30 Maakuntakaava ja kalatalous ja kalastus. Sovittiin että pidetään kalatalous ja maakuntakaava-aiheinen teemakokous.
23.9.2016 Kouvola Kymijoen Vesi ja Ympäristö ry 5 Paikkatietoaineistot, tutkimustulokset
11.10.2016 Kouvola Kouvola Innovation Oy 2 Maakuntakaava ja biotalous. Sovittiin että maakuntakaavanäkökulma pidetään mukana RIS3-biotalousryhmän agendalla.
12.10.2016 Karhula Jaalan yhteismetsä 3 Maakuntakaava ja viherrakenne sekä vaikutukset metsien käyttöön. Sovittiin että kutsutaan Jaalan yhteismetsä aiheeseen liittyyviin työpajoihin
17.10.2016 Karhula Kotkan Lyseon 1 lk. 20 Maakuntakaavan tavoiteluonnos, ilmasto- ja energiastrategia, maakuntakaavapeli ja osallistava tehtävä jatkokurssille. Sovittiin että keväällä osallistetaan lukion 2-luokkalaiset.
18.10.2016 Karhula Viranomaiset 15 Maakuntakaavan 1. viranomaisneuvottelu. Asialista ja pöytäkirja netissä.
24.10.2016 Kouvola Maakuntavaltuustoseminaari 35 Maakuntakaavan tavoiteluonnos, taustaselvitykset ym.
8.11.2016 Kouvola Kymenlaakson ampumarataverkostotyöpaja 47 Maakuntakaava ja ampumarataverkoston kehittäminen
15.11.2016 Kouvola Kymenlaakson RIS3 biotalous-asiantuntijaryhmä 20 Maakuntakaava ja biotalous
7.12.2016 Kotka Tehää yhes Kymenlaaksos -messut (Höyrypanimo): Kymenlaakson maakunnan 2019 henkilöstöä n. 200 Maakuntakaava ja palautekanava esillä messuilla
14.12.2016 Karhula Museovirasto ja Kymenlaakson museo 2 Maakuntakaava ja kulttuuriperintö
17.1.2017 Kouvola Metsäbiotalouden logistiikkaketjun toimijat: Terminaali-hankkeen ohjausryhmä 10 Maakuntakaava ja biotalous.
25.1.2017 Kuusankoski Järjestöt, elinkeinoyhtiöt, ELY-keskus, kunnat 39 Kymenlaakson sini-viherrakenne-työpaja
30.1.2017 Kotka Kunnat, kylät, kehittämisyhtiöt, ELY-keskus 30 Kymenlaakson yhdyskunta- ja taajamarakenteen FUTURE-työpaja
6.3.2017 Kuusankoski Kunnat, kehittämisyhtiöt, ELY-keskus 20 Kymenlaakson yhdyskunta- ja taajamarakenteen EVALUATE-työpaja
7.3.2017 Kotka Kunnat, järjestöt, kehittämisyhtiöt, ELY-keskus 40 Kymenlaakson ekosysteemipalvelut -työpaja
21.3.2017 Karhula Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta 14 Maakuntakaava 2040 tilannekatsaus
31.3.2017 Karhula Hyötypaperi Oy 2 Maaakuntakaava ja biotalous
4.5.2017 Karhula Puolustusvoimat 3 Maakuntakaava ja puolustusvoimat
16.5.2017 Savitaipale Kaakkois-Suomen metsäneuvosto 15 Maakuntakaava ja biotalous
22.5.-9.6.2017 Internet Biotalouden sidosryhmät yli 100 Maakuntakaavan biotalouskysely
16.8.2017 Kouvola Viranomaiset Manskilla -tapahtuma: Asukkaat n. 50 Maakuntakaava ja paikkatietoaineistojen latauspalvelu
14.9.2017 Karhula Kymenlaakson nuoret 10 BRO-hanke: Nuoret ja Kymenlaakson kehittäminen -keskustelutilaisuus
21.9.2017 Kouvola Kymenlaakson nuoret 12 BRO-hanke: Nuoret ja Kymenlaakson kehittäminen -keskustelutilaisuus
22.9.2017 Karhula Suomen metsäkeskus, MTK ja UPM 5 Kymenlaakson maakuntakaava, viherverkosto ja metsätalous
11.10.2017 Kouvola Kymenlaakson nuoret yli 100 BRO-hanke Kouvolan kaupungintalon valtauksessa
12.10.2017 Kotka Kymenlaakson nuoret yli 100 BRO-hanke Kotkan kaupungintalon valtauksessa
2.11.2017 Kouvola ELY-keskus 3 Kymenlaakson maakuntakaavan liikenneratkaisut
2.11.2017 Karhula Kymenlaakson nuoret 5 BRO-hanke: Nuoret ja Kymenlaakson kehittäminen -keskustelutilaisuus
24.11.2017 Kouvola Kunnat  7 Kouvolan alueen maakuntakaavan alustava luonnos -kokous
29.11.2017 Karhula Kunnat 4 Kotkan alueen maakuntakaavan alustava luonnos -kokous
5.12.2017 Hamina Kunnat 5 Haminan alueen maakuntakaavan alustava luonnos -kokous
14.12.2017 Pyhtää Kunnat 4 Pyhtään alueen maakuntakaavan alustava luonnos -kokous
14.12.2017 Karhula Puolustusvoimat 2 Maakuntakaavan puolustusvoimien alueet -kokous
19.12.2017 Kouvola Kymenlaakson nuoret 5 BRO-hanke: Nuoret ja Kymenlaakson kehittäminen -keskustelutilaisuus
20.12.2017 Virolahti Kunnat 4 Virolahden ja Miehikkälän maakuntakaavan alustava luonnos -kokous
23.1.2018 Kouvola ELY-keskus 21 Maakuntakaavan valmisteluvaiheen työneuvottelu
24.1.2018 Helsinki Ympäristöministeriö 2 Maakuntakaavan alustavas luonnos -kokous
5.2.2018 Kotka Metsähallituksen luontopalvelut 1 Maakuntakaavan 2040 alustava luonnos
8.2.2018 Karhula Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta 10 Maakuntakaava 2040 tilannekatsaus
20.2.2018 Karhula Liikennevirasto 3 Maakuntakaavan 2040 alustavan luonnoksen liikenneratkaisut
22.2.2018 Karhula Museovirasto, Kymenlaakson museo ja ELY-keskus 3 Maakuntakaavan 2040 alustavan luonnoksen kulttuuriperinnön ratkaisut
8.3.2018 Kouvola Kymenlaakson nuorisovaltuustot 10 Maakuntakaavan 2040 alustava luonnos
12.3.2018 Kouvola Metsävaliokunta 14 Maakuntakaavan 2040 alustava luonnos
11.4.2018 Kotka Maakuntakaavan sidosryhmät 37 Maakuntakaavan 2040 valmisteluvaiheen työpaja
17.4.2018 Karhula Kotkan lyseon ympäristölukiolaiset 20 Maakuntakaava 2040 ja maakuntakaavaprosessi
7.5.2018 Kotka Maakuntavaltuustoseminaari 20 Maakuntakaavan 2040 alustavan valmisteluaineiston esittely
17.5.2018 Karhula Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta 9 Maakuntakaavan 2040 valmisteluvaiheen työpajan yhteenveto
25.5.2018 Kouvola Pohjois-Kymenlaakson liikennejärjestelmä-ryhmä 11 Maakuntakaavan 2040 alustava valmisteluaineisto
25.5.2018 Kotka Etelä-Kymenlaakson liikennejärjestelmä-ryhmä 9 Maakuntakaavan 2040 alustava valmisteluaineisto
29.5.2018 Kouvola Maakunnallinen liikennejärjestelmä-ryhmä 9 Maakuntakaavan 2040 alustava valmisteluaineisto
30.8.2018 Kotka Maakuntakaavaluonnoksen yleisötilaisuus 4 Maakuntakaavan 2040 luonnos
5.9.2018 Hamina Maakuntakaavaluonnoksen yleisötilaisuus 10 Maakuntakaavan 2040 luonnos
6.9.2018 Kouvola Maakuntakaavaluonnoksen yleisötilaisuus 16 Maakuntakaavan 2040 luonnos
12.9.2018 Virolahti Maakuntakaavaluonnoksen yleisötilaisuus 5 Maakuntakaavan 2040 luonnos
13.9.2018 Pyhtää Maakuntakaavaluonnoksen yleisötilaisuus 2 Maakuntakaavan 2040 luonnos
24.9.2018 Karhula Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta 10 Maakuntakaavan 2040 luonnos, lausunto
26.9.2018 Pyhtää Pyhtään kunta  5 Maakuntakaavan 2040 luonnos
1.11.2018 Iitti Iitin kunta  4 Iitin lausunto maakuntakaavan luonnoksesta
6.11.2018 Pyhtää Pyhtään kunta  5 Pyhtään lausunto maakuntakaavan luonnoksesta
9.11.2018 Karhula Puolustusvoimat 3 Puolustusvoimien lausunto maakuntakaavan luonnoksesta
20.11.2018 Kotka Kotkan Energia  5 Kotkan Energian lausunto maakuntakaavan luonnoksesta
22.11.2018 Kouvola Kaakkois-Suomen ELY-keskus  16 ELY-keskuksen lausunto maakuntakaavan luonnoksesta
3.12.2018 Kouvola Kaakkois-Suomen ELY-keskus 1 Maakuntakaava 2040 ja soidensuojelun täydennysehdotus
21.2.2019 Karhula Kymenlaakson turvetuottajat 1 Maakuntakaava 2040 ja turvetuotanto
28.3.2019 Helsinki Ympäristöministeriö 3 Maakuntakaavan 2040 työneuvottelu
12.4.2019 Hamina Haminan kaupunki 2 Haminan virkistysalueet maakuntakaavassa 2040
8.8.2019 Karhula Kotkan ja Kouvolan kaupungit 2 Rataselvitykset ja maakuntakaava 2040 -työneuvottelu
20.8.2019 Karhula Maakunnan liikennejärjestelmätyöryhmä 10 Maakuntakaava 2040 ja liikenne
27.8.2019 Karhula Etelä-Kymenlaakson liikennejärjestelmätyön seuturyhmä 10 Maakuntakaava 2040 ja liikenne
29.8.2018 Karhula Kunnat 8 Maakuntakaava 2040 sidosryhmäneuvottelu
2.9.2019 Kouvola Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13 Maakuntakaava 2040 sidosryhmäneuvottelu
4.9.2019 Kotka Maakuntakaavan sidosryhmät 49 Maakuntakaava 2040 sidosryhmäneuvottelu
13.9.2019 Karhula Puolustusvoimat 2 Maakuntakaava 2040 sidosryhmäneuvottelu
13.9.2019 Karhula MTK ja Metsäkeskus 3 Maakuntakaava 2040 sidosryhmäneuvottelu
16.9.2019 Kotka Maakuntavaltuusto 20 Maakuntakaavan 2040 valmisteilla oleva ehdotus
19.9.2019 Kouvola Pohjois-Kymenlaakson liikennejärjestelmätyön seuturyhmä 7 Maakuntakaava 2040 ja liikenne
30.9.2019 Karhula Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta 11 Maakuntakaava 2040 valmistelun tilanne ja vaikutusten arviointi
25.11.2019 Lappeenranta Kaakkois-Suomen metsäneuvosto 11 Maakuntakaavaehdotus 2040
21.1.2020 Kotka Kotkan kaupunkirakennelautakunta 12 Maakuntakaavaehdotuksesta saatu palaute
5.2.2020 Kouvola Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta 10 Maakuntakaavaehdotuksesta saatu palaute
5.3.2020 Kouvola Maakuntakaavaehdotuksen yleisötilaisuus 30 Maakuntakaavan 2040 ehdotus
10.3.2020 Virolahti Maakuntakaavaehdotuksen yleisötilaisuus  15 Maakuntakaavan 2040 ehdotus
11.3.2020 Kotka Maakuntakaavaehdotuksen yleisötilaisuus 10 Maakuntakaavan 2040 ehdotus
18.3.2020 Kouvola/skype  Teuroisten kyläyhdistys  n. 10  Maakuntakaavan 2040 ehdotus
e-max.it: your social media marketing partner