Maakunnan kehityksen kärjessä

Työpajojen ja tapahtumien aineistot

KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSEN SIDOSRYHMÄTILAISUUS 4.9.2019

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 valmisteilla olevaa ehdotusta esiteltiin sidosryhmille 4.9.2019 Kotkan Seurahuoneella.

Tilaisuuden esitysmateriaali:

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 valtuustoseminaari 7.5.2018

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 alustavaa valmisteluvaiheen aineistoa esiteltiin Kymenlaakson maakuntavaltuuston edustajille 7.5.2018 Kotkan Klubilla.

Seminaarin esitys ja kyselytulokset:

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 valmisteluvaiheen työpaja 11.4.2018

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 alustavaa valmisteluvaiheen aineistoa esiteltiin sidosryhmille valmisteluvaiheen työpajassa 11.4.2018 klo 12-16 Kotkan höyrypanimolla. Työpajassa sidosryhmät pääsivät arvioimaan alustavaa valmisteluaineistoa suhteessa maakuntakaavalle asetettuihin tavoitteisiin sekä pohtimaan mahdollisia muutostarpeita.

Työpajan esitykset:

Työpajan tulokset:

Kymenlaakson biotalouskysely

Kymenlaakson biotalouden ja muun maankäytön yhteensovittamisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin liittyvä kysely toteutettiin 22.5.-9.6.2017. Sidosryhmille suunnatun kyselyn tuloksia hyödynnetään Kymenlaakson maakuntakaavan biotalouteen liittyvässä taustaselvityksessä. Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

KYMENLAAKSON YHDYSKUNTA- JA TAAJAMARAKENTEEN VAIHTOEHDOT EVALUATE-TYÖPAJA 6.3.2017

Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan valmisteluun liittyvä yhdyskunta- ja taajamarakenteen vaihtoehtoja tarkasteleva työpaja järjestettiin 6.3.2017 klo 11:30-15:30 Kuusankoskella ravintola Koskelassa. Ensimmäisessä työpajassa käsiteltiin erilaisia tulevaisuuden skenaarioita ja sitä, miten niihin voidaan vastata maakunnan suunnittelussa. EVALUATE-työpajassa viimeisteltiin skenaariot, tarkennettiin vaikutusarviointeja ja käsiteltiin käytännön toteuttamista eri kaavatasojen kesken.

Kymenlaakson ekosysteemipalvelut -työpaja 7.3.2017

Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan valmisteluun liittyvään ekosysteemipalvelut -työpajaan osallistui noin 40 henkilöä. Työpaja järjestettiin Kotkan Höyrypanimolla 7.3.2017 klo 12-16. Sidosryhmätyöpajassa työstetttiin luonnosta ekosysteemipalvelurakenteen tavoitetilasta. Työskentelyn tavoite on sidosryhmien osallistaminen ja siten keskeisten sidosryhmien arviointi ja yhteinen keskustelu toivottavasta ekosysteemipalvelurakenteen tavoitetilasta.

Työpajan tuloksia hyödynnetään Kymenlaakson sini-viherrakenne ja ekosysteemipalvelut -selvityksessä ja kokonaismaakuntakaavan valmistelussa.

KYMENLAAKSON YHDYSKUNTA- JA TAAJAMARAKENTEEN VAIHTOEHDOT future-TYÖPAJA 30.1.2017

Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan valmisteluun liittyyvään yhdyskunta- ja taajamarakenteen vaihtoehdot FUTURE-työpajaan osallistui noin 30 henkilöä. Työpajassa työstettiin tulevaisuusskenaarioita ja niiden mahdollisia vaikutuksia Kymenlaakson yhdyskuntarakenteen kehittämiseen.

Kymenlaakson Sini-viherrakennetyöpaja 25.1.2017

Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan valmisteluun liittyvään sini-viherrakenne -työpajaan osallistui lähes 50 henkilöä. Työpajassa työstettiin luonnosta Kymenlaakson sini-viherrakenteen tavoitetilasta.Työskentelyn tavoitteita olivat keskeisten sidosryhmien arviointi ja yhteinen keskustelu toivottavasta sini-viherrakenteen tavoitetilasta.

Kymenlaakson ampumarataverkosto-työpaja 8.11.2016
Maakuntakaavan tavoitetyöpaja 12.9.2016
e-max.it: your social media marketing partner