Maakunnan kehityksen kärjessä

Asiakirjat

maakuntakaavan hyväksyminen

Kymenlaakson maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kokouksessaan 15.6.2020. Maakuntahallitus on määrännyt MRL 201 § mukaisesti maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen lainvoimaisuutta kokouksessaan 24.8.2020.

Maakuntakaavan vaikutusten arviointi

Maakuntakaavan tulee perustua merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Maakuntakaavan laadinnassa on selvitetty suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutuksia, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehty siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Vaikutusten selvittäminen ja arviointi tuottaa suunnittelijoille, osallisille sekä päättäjille tietoa kaavan toteuttamisen vaikutuksista, niiden merkittävyydestä sekä mahdollisuuksista lieventää haitallisia vaikutuksia.

maakuntakaavan EHDOTUSVAIHEEN viranomaisneuvottelu

Maakuntakaavan ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään ennen kaavaehdotuksen julkista nähtävilläoloa. Kaavaehdotusta koskevien lausuntojen tulee olla käytettävissä viranomaisneuvottelussa. 

Maakuntakaavaehdotuksen LAUSUNNOT VIRANOMAISILTA JA YHTEISÖILTÄ

Maakuntakaavaehdotus oli 21.10-29.11.2019 lausunnoilla. Tänä aikana lausuntoja pyydettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 § mukaisesti viranomaisilta ja yhteisöiltä. Kymenlaakson liiton virasto on koostanut raportin lausunnoista. Raportissa esitetään jokaisen lausunnon ja mielipiteen osalta ehdotukset vastineiksi sekä esitykset maakuntakaavan valmistelun jatkotoimista.

Kymenlaakson maakuntahallitus antoi vastineet maakuntakaavaehdotuksesta jätettyihin lausuntoihin kokouksessaan 7.2.2020. Samalla hallitus linjasi kaavatyön jatkovalmistelun periaatteita.

Maakuntakaavaluonnoksen Lausunnot, mielipiteet ja vastineet

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 luonnos ja keskeinen valmisteluaineisto olivat julkisesti nähtävillä 27.8.-7.10.2018. Pyydettyjä lausuntoja saatiin yhteensä 55 kpl. Kuntalais- ja kansalaispalautteena saatiin yhteensä 18 mielipidettä. Kymenlaakson Liiton virasto on laatinut koosteraportin saaduista lausunnoista ja mielipiteistä. Raportissa esitetään jokaisen lausunnon ja mielipiteen osalta ehdotukset vastineiksi sekä esitykset maakuntakaavan valmistelun jatkotoimista.

Kymenlaakson maakuntahallitus antoi vastineet maakuntakaavaluonnoksesta jätettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin kokouksessaan 21.1.2019. Samalla hallitus linjasi kaavatyön jatkovalmistelun periaatteita.

Maakuntakaavaluonnoksen lausunnot, mielipiteet ja vastineet

Maakuntakaavaluonnoksen nähtävilläoloaineisto

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 luonnos oli nähtävillä 27.8.-7.10.2018.

Kymenlaakson maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava, joka saadessaan lainvoiman kumoaa kaikki kaava-alueen aiempien maakuntakaavojen kaavamerkinnät ja niihin liittyvät suunnittelumääräykset. Maakuntakaavan 2040 kaava-alue kattaa koko Kymenlaakson lukuun ottamatta Iitin kunnan aluetta, johon jää voimaan aiemmat voimassa olevat maakuntakaavat. Iitin kunta siirtyy Päijät-Hämeen maakuntaan. Kirjalliset lausunnot ja mielipiteet maakuntakaavan 2040 luonnoksesta ja valmisteluaineistosta tuli jättää 7.10.2018 mennessä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai Kymenlaakson Liitto, Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 Kotka.

Maakuntakaavan valmisteluaineisto

Maakuntakaavan valmisteluaineisto koostuu selvityksistä, asiakirjoista ja aineistoista, joita on hyödynnetty maakuntakaavaluonnoksen valmistelussa.

Maakuntakaavan tavoitteet

Maakuntakaavan tavoitteena on Toimiva ja kestävä Kymenlaakso. Maakuntakaavan tavoitteet -asiakirjassa asetetaan kokonaismaakuntakaavatyön tavoitteet ja suuntaviivat. Maakuntahallitus hyväksyi tavoiteasiakirjan kokouksessaan 12.12.2016.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavoitusprosessin käsikirjoitus, jota tarkennetaan kaavoituksen edetessä siitä saadun palautteen pohjalta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kertoo muun muassa maakuntakaavan suunnittelun lähtökohdat ja käsiteltävät teemat sekä mitä kaavan vaikutuksia arvioidaan, miten osalliset saavat tietoa maakuntakaavaprosessin aikana ja miten osalliset voivat esittää mielipiteensä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 17.8.-30.9.2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma keräsi yhteensä 2 kannanottoa ja 38 lausuntoa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty maakuntahallituksessa 21.1.2019, 26.8.2019 ja 20.4.2020.
maakuntakaavan aloitusvaiheen Viranomaisneuvottelu

Kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun tarkoituksena on saattaa maakunnan liiton tietoon mm. valtakunnalliset ja tärkeät seudulliset alueidenkäyttötavoitteet sekä viranomaisten käsitykset tutkimusten ja selvitysten tarpeesta.

Maakuntakaavan viestintäsuunnitelma

Tavoitteena on viestiä maakuntakaavaan liittyvistä asioista avoimesti, osallistavasti ja ajankohtaisesti.

Maakuntahallituksen ja -valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat

Maakuntakaavaan liittyviä asioita käsitellään myös maakuntahallituksessa ja -valtuustossa.

 

e-max.it: your social media marketing partner