Maakunnan kehityksen kärjessä

Ajankohtaista

 • 16.9.2019 Valmisteilla olevaan maakuntakaavan 2040 ehdotusta ehdotus esillä maakuntavaltuustossa 16.9.2019
 • 30.8.2019 Maakuntakaavan 2040 uusia selvityksiä on julkaistu
  • Kaupan selvitys - Vaalimaan rajakaupan mitoituspotentiaali
  • Koskenkylä-Kouvola ratakäytäväselvitys
  • Virkistysalueet Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040
  • Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet
  • Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet ja maakuntakaava 2040
  • Turvetuotanto ja Kymenlaakson maakuntakaava 2040
 • 30.8.2019 Maakuntahallitus päivitti osallistumis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan 26.8.2019
 • 14.8.2019 Maakuntakaava 2040 mukana Viranomaiset Manskilla -tapahtumassa Kouvolassa
  • Tule keskustelemaan maakuntakaavan suunnittelijoiden kanssa vireillä olevasta kaavasta.
 • 27.6.2019 Tervetuloa maakuntakaavaehdotuksen sidosryhmätyöpajaan 4.9.2019 klo 12:30-15:30 Kotkaan
  • Maakuntakaavaehdotusta on valmisteltu vuoden 2019 aikana maakuntahallituksen vastineiden ja linjausten mukaisesti. Keskiviikkona 4.9.2019 Kotkassa järjestettävässä sidosryhmäkokouksessa käsitellään valmisteltavaa maakuntakaavaehdotusta ja esitellään kaavaehdotuksen keskeisimpiä muutoksia verrattuna maakuntakaavaluonnokseen.
  • Kutsu ja asialista, sidosryhmäkokous 4.9.2019
  • Ilmoittautuminen 29.8.2019 mennessä
 • 31.1.2019 Maakuntahallitus päivitti osallistumis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan 21.1.2019.
 • 23.1.2019 Karttapalvelun kautta jätetyt palautteet ja niihin annetut vastaukset luettavissa
 • 22.1.2019 Maakuntakaavaluonnoksesta annetut vastineet ja esitykset maakuntakaavan valmistelun jatkotoimista
  • Kymenlaakson maakuntahallitus antoi vastineet maakuntakaavaluonnoksesta jätettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin kokouksessaan 21.1.2019. Samalla hallitus linjasi kaavatyön jatkovalmistelun periaatteita. Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 luonnos ja keskeinen valmisteluaineisto olivat julkisesti nähtävillä 27.8.-7.10.2018. Pyydettyjä lausuntoja saatiin yhteensä 55 kpl. Kuntalais- ja kansalaispalautteena saatiin yhteensä 18 mielipidettä.
 • 21.1.2019 Maakuntakaavan 2040 lausuntojen ja mielipiteiden vastineet maakuntahallituksen uudelleen käsittelyssä
 • 3.12.2018 Maakuntakaavan 2040 lausuntojen ja mielipiteiden vastineet maakuntahallituksen käsittelyssä
 • 2.11.2018 Maakuntakaavan 2040 selvityksiin liittyviin paikkatietoaineistoihin voit nyt tutustua myös tarinakartalla
 • 31.10.2018 Uusia paikkatietoaineistoja ladattavissa Avoimet tietoaineisto -palvelusta
  • Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 selvityksiin sekä BRO-hankkeeseen liittyviä paikkatietoaineistoja on avattu ja ne on ladattavissa Kymenlaakson Liiton paikkatietoaineistojen latauspalvelusta.
 • 17.9.2018 Kymenlaakson Liitto mukana TUUMA -hankkeessa.
  • Tutkittu ympäristötieto ja sen vaikuttavuus maakuntakaavoituksessa (TUUMA) -hanke on Suomen ympäristökeskus SYKE:n toteuttama hankke, jossa tarkastellaan tutkitun ympäristötiedon välittymistä alueidenkäytön suunnitteluun maakunnan tasolla viimeisen 20 vuoden aikana.
 • 17.9.2018 Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 luonnoksen yleisötilaisuudet pidetty
  • Yleisötilaisuudet järjestettiin 30.8.-14.9. välisenä aikana Kotkan, Haminan ja Kouvolan pääkirjastoissa sekä Pyhtään ja Virolahden kunnankirjastoissa. Tilaisuudet keräsivät 2-16 hlö keskustelemaan maakuntakaavaluonnoksesta. Kiitos osallistumisesta.
 • 27.8.2018 Kymenlaakson maakuntakaava nähtävillä 27.8.-7.10.2018. Tutustu nähtävilläoloaineistoon.
 • 20.8.2018 Katso esittelyvideo Kymenlaakson maakuntakaavasta 2040
 • 20.8.2018 Kymenlaakson maakuntakaavaprosessia on tutkittu Suomen ympäristökeskuksen hankkeessa
 • 15.8.2018 Maakuntakaava 2040 mukana Viranomaiset Manskilla -tapahtumassa Kouvolassa
 • 13.8.2018 Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 luonnos maakuntahallituksessa
 • 2.8.2018 Kymenlaakso 360º kuva ja videopalvelu avattu
  • Tutustu Kymenlaaksoon lintuperspektiivistä upeiden 360º -kuvien, valokuvien ja videoiden avulla. Toukokuun 2018 aikana kuvattiin 39 kohdetta ympäri Kymenlaaksoa ja näistä on koottu Kymenlaakso 360º -palvelu, jonka avulla pääset tarkastelemaan Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 keskeisiä kohteita.
 • 23.5.2018 Sini-viherrakenne maakuntakaavassa -valmisteluvaiheen tarkastelu on julkaistu
 • 7.5.2018 Kymenlaakson maakuntavaltuuston valtuustoseminaari
  • Seminaariin kokoontui 20 maakuntavaltuustolaista kuulemaan ja kommentoimaan Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 alustavasta valmisteluaineistosta.
 • 11.4.2018 Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 valmisteluvaiheen työpaja
  • Työpajaan kokoontui lähes 40 eri sidosryhmien edustajaa kuulemaan Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 alustavasta valmisterluaineistosta sekä arvioimaan kaavalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja pohtimaan mahdollisia muutostarpeita valmisteluaineistoon. Alustava valmisteluaineisto sai sidosryhmiltä positiivista palautetta, mutta joitain muutostarpeitakin vielä löydettiin. Aluesuunnittelu kiittää aktiivisesta osallistumisesta.
 • 8.9.2017 Geodiversiteetti- ja suoselvitys on julkaistu
 • 24.8.2017 Uusia selvityksiä on valmistunut:
  • Kymenlaakson biotalous -selvitys
  • Kymenlaakson ylimaakunnalliset kohteet -selvitys
  • Kymenlaakson sotahistoriallisten kohteiden aluerajausten tarkistus 2017
 • 3.8.2017 Avoimet tietoaineistot -palvelu on avattu
 • 2.8.2017 Terminaalitoiminnot energiatehokkaassa puutavaralogistiikassa -hankkeen raportti on valmistunut
  • Raportissa on tarkasteltu mm. puutavaraterminaalien nykytilaa Kymenlaaksossa sekä terminaaliverkoston kehittämistarpeita.
 • 30.6.2017 Kymenlaakson sini-viherrakenne ja ekosysteemipalvelut -selvitys on valmistunut
  • Selvityksessä on tarkasteltu mm. Kymenlaakson sini-viherrakenteen ydinalueita sekä ekosysteemipalveluja.
 • 14.6.2017 Kymenlaakson yhdyskunta- ja taajamarakenteen vaihtoehdot -tarkastelu on valmistunut
  • Tarkastelussa on laadittu maakunnan yhdyskunta- ja taajamarakenteen vaihtoehtotarkasteluja kolmen skenaarion kautta.
 • 6.6.2017 Kymenlaakson väestö- ja työpaikkasuunnite -selvitys on valmistunut
  • Maakuntahallitus hyväksyi suunnitteen maakuntasuunnittelun pohjaksi kokouksessaan 5.6. Väestösuunnite antaa hieman positiivisemman kuvan väestönkehityksestä Kymenlaaksossa kuin Tilastokeskuksen väestöennuste. Suunnite on realistinen, mutta kokonaisnettomuuttoon kohdistuvat arviot ovat selkeästi tavoitteellisia verrattuna nykytilaan ja menneeseen kehitykseen. Väestösuunnitteen mukainen väestömäärä olisi vuonna 2040 täten 173 300 asukasta, ilman Iittiä noin 166 900 asukasta. Työpaikkaomavaraisuudeksi tavoitellaan 97 % omavaraisuusastetta. Suunnitteessa tunnistettujen taustaoletusten toteutuminen ja keskeisten muutosajureiden vahvuus vaikuttavat merkittävästä suunnitteen toteutumiseen.
 • 22.5.2017 Vastaa Kymenlaakson biotalouskyselyyn 9.6.2017 mennessä
  • Kymenlaakson biotalouden ja muun maankäytön yhteensovittamisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin liittyvä kysely toteutettiin 22.5.-9.6.2017. Sidosryhmille suunnatun kyselyn tuloksia hyödynnetään Kymenlaakson maakuntakaavan biotalouteen liittyvässä taustaselvityksessä. Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille! Yhteenvetoraportti on luettavissa työpajojen ja tapahtumien aineistot -osiossa.
 • 22.5.2017 Kymenlaakson maakuntakaavan kaupan ratkaisu: maankäyttö- ja rakennuslain muutosten vaikutukset -selvitys on valmistunut
  • Maankäyttö- ja rakennuslaki on   muuttunut 1.5.2017 alkaen vähittäiskaupan suuryksiköiden ohjauksen osalta. Raportissa on selvitetty miten lakimuutokset vaikuttavat Kymenlaakson maakuntakaavan kaupan ratkaisuun ja kaupan sijoittumisen ohjaukseen maakunnassa.
 • 10.3.2017 Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan tavoiteasiakirjan taitettu versio on valmistunut
 • 7.3.2017 Kymenlaakson ekosysteemipalvelut -työpaja, Kotka
  • Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan valmisteluun liittyvään ekosysteemipalvelut -työpajaan osallistui noin 40 henkilöä viranomaisten ja muiden sidosryhmien taholta. Päivän aikana työstettiin luonnosta ekosysteemipalvelurakenteen tavoitetilasta. Keskustelu kävi vilkkaana ja uusia näkökulmia avaavana. Työpajan tuloksia hyödynnetään Kymenlaakson sini-viherrakenne ja ekosysteemipalvelut -selvityksessä sekä kokonaismaakuntakaavan valmistelussa.
 • 6.3.2017 Kymenlaakson yhdyskunta- ja taajamarakenteen EVALUATE-työpaja, Kuusankoski
  • Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan valmisteluun liittyvä yhdyskunta- ja taajamarakenteen vaihtoehtoja tarkasteleva sidosryhmätyöpaja kokosi parikymmentä osallistujaa. Aiemmassa FUTURE-työpajassa käsiteltiin erilaisia tulevaisuuden skenaarioita ja sitä, miten niihin voidaan vastata maakunnan suunnittelussa. Nyt järjestetyssä EVALUATE-työpajassa viimeisteltiin skenaariot, tarkennettiin vaikutusarviointeja ja käsiteltiin käytännön toteuttamista eri kaavatasojen kesken.
 • 30.1.2017 Kymenlaakson yhdyskunta- ja taajamarakenteen FUTURE-työpaja, Kotka
  • Yhdyskunta- ja taajamarakenteen FUTURE-työpajassa käsiteltiin noin 30 osallistujan kesken tulevaisuuden skenaarioita ja niiden mahdollisia vaikutuksia Kymenlaakson yhdyskuntarakenteen kehittämiseen.
 • 26.1.2017 Kymenlaakson sini-viherrakenne -työpajassa oli noin 40 osallistujaa ja vilkasta keskustelua
  • Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan valmisteluun liittyvässä sini-viherrakenne -työpajassa oli noin 40 osallistujaa. Osallistujajoukko koostui metsänomistajien, MTK:n, järjestöjen, viranomaisten ja elinkeinoyhtiöiden edustajista. Työpajassa työstettiin luonnosta Kymenlaakson sini-viherrakenteen tavoitetilasta. Keskustelu oli erittäin vilkasta ja rakentavaa.
 • 20.1.2017 Kymenlaakson ampumarataverkoston nykytilaselvitys ja kehittämissuunnitelma kommentti-/lausuntokierroksella. 
  • Kommentteja pyydetään 20.2.2017 mennessä.
 • 12.12.2016 Maakuntahallitus hyväksyi maakuntakaavan tavoiteasiakirjan
 • 21.11.2016 Maakuntakaavan OAS palautteet sekä maakuntakaavan tavoiteasiakirja maakuntahallituksessa
  • Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) annetut palautteet ja vastineet sekä lähetti maakuntakaavan tavoitteet uudelleen valmisteltavaksi.
 • 8.11.2016 Ampumarataverkoston kehittämistyöpaja
  • Ampumaratalain mukaan maakuntaliittojen on laadittava alueellinen ampumarataverkoston kehittämissuunnitelma. Kymenlaaksossa suunnitelma toimii samalla maakuntakaavan taustaselvityksenä. Marraskuussa 2016 aiheesta järjestettiin työpaja, johon osallistui lähes 50 ampumaurheilun ja metsästyksen harrastajaa sekä viranomaisia. Työpajassa käytiin läpi ampumarataverkoston nykytilaa sekä mietittiin yhdessä verkoston kehittämistarpeita kesällä 2016 toteutetun kyselyn pohjalta. Keskustelu oli erittäin vilkasta ja rakentavaa.
 • 24.10.2016 Maakuntakaavan viestintäsuunnitelma on valmistunut
  • Viestinnän tavoitteena on olla avointa, osallistavaa ja ajankohtaista
 • 24.10.2016 Maakuntakaava esillä maakuntavaltuustoseminaarissa
  • Maakuntavaltuustoseminaarissa käydään läpi mm. osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, tavoiteluonnoksia sekä taustaselvityksiä.
 • 18.10.2016 1. viranomaisneuvottelu
  • Kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun tarkoituksena on saattaa maakunnan liiton tietoon mm. valtakunnaliset ja tärkeät seudulliset alueidenkäyttötavoitteet sekä viranomaisten käsitykset tutkimusten ja selvitysten tarpeesta. 
 • 17.10.2016 Kotkan Lyseon ympäristölukiolaisten vierailu
  • Lukiolaiset kävivät kuulemassa Kymenlaakson Liiton toiminnasta, energia- ja ilmastostrategiasta sekä maakuntakaavan 2040 valmistelusta. Samalla testattiin erityisesti nuoria maakuntakaavoitustyöhön osallistavaa maakuntakaavapeliä.
 • 12.9.2016 Tavoitetyöpaja
  • Tavoitetyöpaja kokosi Höyrypanimolle nelisenkymmentä eri sidosryhmien edustajaa työstämään Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 tavoitteita. Asiantuntijoita pyydettiin keskustelemaan ja kommentoimaan asetettuja avain- ja yleistavoitteita sekä läpileikkaavia teemoja. Lisäksi pyydettiin merkitsemään kommentteja teemakohtaisille tavoitekartoille. 
 • 17.8.-30.9.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma keräsi yhteensä 2 kannanottoa ja 38 lausuntoa. Kiitos kaikille palautetta antaneille. Paikkaan kohdennettua palautetta ja mielipiteitä voi edelleen antaa karttapalvelussamme.
 • 17.8.2016 Kymenlaakson maakuntakaava 2040 mukana Viranomaiset Manskilla -tapahtumassa
  • 15. Viranomaiset Manskilla -tapahtuma keräsi väkeä Kouvolan kävelykadulle ja Kymenlaakson Liiton koju houkutteli väkeä tutustumaan Liiton toimintaan sekä osallistumaan Kymenlaakson lempipaikkoja kartoittavaan kyselyyn. Lue lisää päivän tapahtumista ja kyselyn tulokset blogista.
 • 23.5.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) maakuntahallituksessa

 

Normal 0 21 false false false FI X-NONE X-NONE
e-max.it: your social media marketing partner