Maakunnan kehityksen kärjessä

Maakuntakaava

Maakuntakaavoitus on osa maakunnan suunnittelua. Maakunnan suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset tavoitteet sovittaen ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa.

                                              Kymenlaakson kokonaismaakuntakaava 2040 tulee olemaan entistä strategisempi ja selkeämpi kokonaisuus, joka on myös digitaalisesti hyödynnettävissä. Seuraa maakuntakaavan etenemistä maakuntakaava 2040 sivuilla.
 
Kymenlaakson voimassa oleva maakuntakaava on laadittu teema- ja osa-aluekohtaisina vaihekaavoina. Voimassa oleviin kaavoihin voit tutustua Kymenlaakson Liiton paikkatietopalveluissa.     
   


 

e-max.it: your social media marketing partner