Maakunnan kehityksen kärjessä

Toiminta ja tehtävät

Suomen aluehallinto noudattaa kahden aluejaon – kunnat ja maakunnat – järjestelmää. Kuntien ja valtion aluekehityksestä vastataan saman aluejaon pohjalta (maakuntien 9 yhteistoiminta-aluetta ja valtionhallinnon 9 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta).
Kymenlaakso muodostuu Kouvolan ja Kotka-Haminan seuduista. Kymenlaaksossa asuu noin 180 000 asukasta. Kymenlaakso ja Etelä-Karjala muodostavat noin 315 000 asukkaan yhteistoiminta-alueen kaakkoisessa Suomessa.

Kymenlaakson Liiton tehtäviä ovat:

Aluekehitys

Maakunnan liiton aluekehitystehtävät määritellään aluekehityslaissa. Kymenlaakson aluekehityksen tavoitteet määritellään maakuntasuunnitelmassa ja maakuntaohjelmassa. Aluekehityksen keskeisemmät toteuttamisvälineet ovat kansalliset ja EU-ohjelmat, joita rahoitetaan valtion talousarviosta ja EU:n rakennerahastoista.

Aluekehityslakiin sisältyy maakunnan liitolle osoitettu vetovastuu laaja-alaisista luonnonvaroja ja ympäristöä koskevista suunnitelmista. Niihin kuuluvat esimerkiksi alueelliset luonnonvara- ja ilmastostrategiat.

Aluesuunnittelu

Maakunnan liiton keskeisiin lakisääteisiin tehtäviin kuuluun maakuntakaavan laadinta. Maakuntakaava on koko maakunnan alueen maankäyttöä ohjaava kaava. Maakuntakaavan laatimisesta vastaa maakunnan liitto ja sen hyväksyy maakunnan liiton liittovaltuusto. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua.

Maakunnan liitto vastaa myös maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitteluprosessin käynnistämisestä, siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja liikennesuunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa. Uutena lakisääteisenä tehtävänä vuodesta 2016 lähtien maakunnan liitolla on merialuesuunnittelu.

Edunvalvonta

Edunvalvontaa toteutetaan kansallisesti yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien kanssa mm. aluehallintoviranomaisten tulosohjauksen ja muiden tahojen vastaavien menettelyjen yhteydessä.
EU-tasoista edunvalvontaa toteutetaan Euroopan perifeeristen merellisten alueiden järjestön CPMR:n (Conference of Peripheral Maritime Regions) puitteissa.

Kansainväliset tehtävät

Kymenlaakson Liiton kansainväliset tehtävät painottuvat Itämeren alueelle ja niitä toteutetaan mm. EU:n rakennerahastopolitiikan avulla. Kymenlaakson Liitto osallistuu Helsinki EU Officen toimintaan Brysselissä.

Kymenlaakson kesäyliopisto

Kymenlaakson kesäyliopisto on ympärivuotisesti toimiva, avointa yliopisto-opetusta, ammatillisesti sivistävää jatko-, lisä- ja täydennyskoulutusta, valmentavaa opetusta, yleissivistävää koulutusta sekä alue- ja kulttuurifoorumeita ja luentosarjoja järjestävä ja toteuttava aikuiskoulutus- ja kehittämisorganisaatio.

Kymenlaakson Liiton säännöstö

Kymenlaakson Liiton säännöstö

e-max.it: your social media marketing partner