Maakunnan kehityksen kärjessä

Talous

Vuoden 2020 talousarviossa toimintatuottojen määrä on 2 903 100 € (+7 %). Toimintatuotoista jäsenkuntien maksuosuudet 2 199 200 € ovat samansuuruiset kuin vuonna 2019.

Maakuntavaltuusto päätti palauttaa jäsenkunnille taseessa olevasta ylijäämästä 190 000 €, mistä johtuen vuoden 2020 talousarvio on alijäämäinen.

Kuntakohtaiset maksuosuudet on laskettu perussopimuksen mukaisesti verovuoden 2018 kunnallisvero- ja yhteisöverokertymien perusteella (verohallinnon tieto 19.8.2019) vähennettynä takaisinpalautettavalla määrällä 190 000 €.

Maksutuotoissa (kesäyliopiston opiskelijamaksut) on kasvua 52 000 € (+22 %). Tuet ja avustukset kasvavat 328 500 € (+125 %) johtuen pääasiassa aluekehityksen ns. kolmen oman hankkeen toteuttamisesta.

Toimintakulut ovat 3 128 100 € . Vuoden 2019 talousarvioon verrattuna toimintakulut kasvavat 415 600 € (+15 %) johtuen aluekehityksen kolmen hankkeen budjetoinnista sekä kesäyliopiston kasvavasta volyymista.

Henkilöstökulut ovat 2 m€, jossa on kasvua vuoteen 2019 verrattuna 8 % johtuen aluekehityksen hankkeiden budjetoinnista. Viraston henkilöstömäärä vuoden 2020 lopussa on 20 ja kesäyliopiston 5 toimihenkilöä.

Vuonna 2020 toimintakate- ja vuosikatearvio on alijäämäinen – 225 000 €, josta 190 000 € aiheutuu kutien maksuosuuksien pienentämisestä 190 000 € ja 35 000 € aiheutuu aluekehityksen oman tuotannon hankkeiden toteuttamisesta. Taseessa olevaa ylijäämää käytetään aluekehityksen oman tuotannon hankkeiden toteuttamiseen 15 000 € vuonna 2021 ja 23 000 € vuonna 2022.

e-max.it: your social media marketing partner