Maakunnan kehityksen kärjessä

Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta

Kymenlaakson Liitossa on toiminut vuodesta 1993 maakuntahallituksen asettama ympäristöpoliittinen neuvottelukunta. Neuvottelukunta koostuu keskeisistä maakunnan toimijoista ja ympäristöalan asiantuntijoista. Neuvottelukunnassa on edustajat Kouvolan, Kotkan ja Haminan kaupungeista, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta, maakuntahallituksesta, Merikotka-tutkimuskeskuksesta, Kaakkois-Suomen Metsäkeskuksesta, Metsähallituksen luontopalveluista, Kymenlaakson luonnonsuojelupiiristä, Kymenlaakson Museosta, Suomen ympäristö- ja luontokoulujen liitosta, MTK Kaakkois-Suomesta, puolustusvoimista, Kouvola Innovation Oy:sta, Cursor Oy:sta, Kymen yrittäjät ry:stä sekä Kymenlaakson Liitosta.

Neuvottelukunta kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Neuvottelukunnassa käsitellään ensisijaisesti maakuntakaavoitukseen sekä maakunnan kehittämistyön liittyviä ympäristökysymyksiä. Neuvottelukunta osallistuu tarpeen mukaan myös ympäristövaikutusten arviointiprosessiin. Toiminnassa ei tehdä politiikkaa, eikä poliittisia päätöksiä.

Neuvottelukunnan toiminnan tarkoitus on edistää vuoropuhelua eri maakunnallisten toimijoiden välillä. Neuvottelukunta on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä maakunnallisessa kehittämistyössä ja aluesuunnittelussa.

Muistiot:

2018

2017

2016

2015

2014

e-max.it: your social media marketing partner