Maakunnan kehityksen kärjessä

Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta

Kymenlaakson Liitossa on toiminut vuodesta 1993 maakuntahallituksen asettama ympäristöpoliittinen neuvottelukunta. Neuvottelukunta koostuu keskeisistä maakunnan toimijoista ja ympäristöalan asiantuntijoista. Puheenjohtajana toimii Anna Kiiski, Merikotka-tutkimuskeskuksen toiminnanjohtaja. Neuvottelukunnassa on edustajat maakuntahallituksesta, Kouvolan, Kotkan ja Haminan kaupungeista, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta, Merikotka-tutkimuskeskuksesta, Kaakkois-Suomen Metsäkeskuksesta, Metsähallituksen luontopalveluista, Kymenlaakson luonnonsuojelupiiristä, Kymenlaakson Museosta, Suomen ympäristö- ja luontokoulujen liitosta, MTK Kaakkois-Suomesta, puolustusvoimista, Kouvola Innovation Oy:sta, Cursor Oy:sta, Kymen yrittäjät ry:stä sekä Kymenlaakson Liitosta.

Neuvottelukunta kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Neuvottelukunnassa käsitellään ensisijaisesti maakuntakaavoitukseen sekä maakunnan kehittämistyöhön liittyviä ympäristökysymyksiä. Neuvottelukunta osallistuu tarpeen mukaan myös ympäristövaikutusten arviointiprosessiin. Toiminnassa ei tehdä politiikkaa, eikä poliittisia päätöksiä.

Neuvottelukunta edistää vuoropuhelua eri maakunnallisten toimijoiden välillä, ja se on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä maakunnallisessa kehittämistyössä ja aluesuunnittelussa.

Muistiot:

2019

 • 15.4.2019: Pääteema: Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartta

2018

 • 6.11.2018: Pääteema: Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartta
 • 24.9.2018. Pääteema: Lausunto Kymenlaakson maakuntakaava 2040 -luonnoksesta
 • 9.8.2018 Pääteema: Kymenlaakson kulttuuripalkinto Nutikan valinta vuodelle 2018
 • 17.5.2018 Pääteemat: Kymenlaakson maakuntakaavan työpajojen tulokset ja Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategian toteutumistilanne
 • 8.2.2018 Pääteemat: Ympäristö- ja luonnonsuojeluasiat maakuntauudistuksessa, maankäyttö- ja rakennuslain uudistus sekä uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

2017

 • 30.8.2017 Pääteema: Kymenlaakson maakuntaohjelman 2017-2021 luonnos
 • 21.3.2017 Pääteemat: maakuntauudistus ja Kymenlaakson ympäristöpoliittisen neuvottelukunnan jatkaminen

2016

 • 18.8.2016 Pääteemat: Kymenlaakson Kulttuuriympäristöpalkinto Nutikasta päättäminen v. 2016 ja maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 • 26.4.2016 Pääteemat: Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategian toteutumaraportti sekä merialuesuunnittelu

2015

 • 13.10.2015 Pääteemat: Kymenlaakson luonnonvarastrategian toteutuminen ja maakuntakaavan ajantasaisuusarviointi

2014

 • 29.8.2014 Pääteemat: Kymenlaakson kulttuuriympäristöpalkinto v. 2014 Nutikka, Maisemaperintö-hankkeen tulokset
e-max.it: your social media marketing partner