Maakunnan kehityksen kärjessä

Maisemat

Maisemat ovat olennainen osa ihmisten alueellista identiteettiä, arkiympäristöä ja hyvinvointia. Ne ovat syntyneet ihmisen ja luonnon pitkän vuorovaikutuksen tuloksena ja välittävät siten historiallisia ja kulttuurisia arvoja. Maisemia on tutkittu, luokiteltu ja arvotettu Suomessa monin eri tavoin.

Kymenlaakson maakuntakaavan ja maakunnallisen kehittämistyön tavoite on varmistaa, että merkittävien maisema-alueiden arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa osoitetaan merkittävät kulttuuriympäristöt ja -maisemat.

Kymenlaakson arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnit valmistuivat vuonna 2014. Samassa yhteydessä on tehty myös perinnemaisemien päivitysinventoinnit.

Kaakkois-Suomen arvokkaisiin maisema-alueisiin voit tutustua hankkeen sivuilla maisema.kymenlaakso.fi / Kulttuurimaisemien aarteet.

 

e-max.it: your social media marketing partner