Maakunnan kehityksen kärjessä

Tekninen huolto

Teknisen huollon järjestelyissä pyritään ympäristön ja talouden kannalta kestäviin ratkaisuihin. Kestävät teknisen huollon järjestelyt tarkoittavat mm. olemassa olevan energia-, jäte-, ja vesihuollon infrastruktuurin mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä ja ekotehokasta kehittämistä.

Kymenlaaksossa kiinnitetään erityistä huomiota uusiutuviin energialähteisiin. Aihekokonaisuutta on erityisesti käsitelty energiamaakuntakaavassa, jossa on osoitettu mm. tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita. Kaavaratkaisuilla ja kehittämistoimenpiteillä luodaan pohjan uusiutuvien energialähteiden lisääntyvälle käytölle niiden uusiutumiskyvyn mukaisissa rajoissa. Maakuntakaavaratkaisuilla luodaan mm. alueidenkäytölliset edellytykset energiatuotantolaitosten ja energian siirtoverkkojen kehittämiselle ennakoitavissa olevan energiatarpeen mukaisesti.

Energiahuollon, jätehuollon ja vesihuollon tarkoituksenmukaisilla järjestelyillä tuetaan alue- ja yhdyskuntarakenteen toimivuutta. Yhdyskuntien teknisen huollon perusrakenteita kehitetään kestävällä tavalla ja pääosin keskitytettyinä seudullisina ja maakunnallisina kokonaisuuksina.

e-max.it: your social media marketing partner