Maakunnan kehityksen kärjessä

Osallistu ja vaikuta

Merialuesuunnitelma laaditaan vuorovaikutuksessa kaikkien niiden kanssa, joiden toimialaa merialuesuunnittelussa käsitellään. Suunnitteluaineistot ja suunnitelmaluonnokset tulevat olemaan kaikkien saatavilla internetissä ja niistä voi esittää mielipiteensä. Suunnittelun aikana osallistetaan eri sidosryhmiä erilaisten vuorovaikutusmenetelmien kautta sekä järjestetään valtakunnallisia ja suunnittelualuekohtaisia seminaareja ja tilaisuuksia. Viralliset lausunnot suunnitelmista pyydetään niiltä viranomaisilta, joiden toimialaan tai tehtäviin suunnitelma olennaisesti liittyy.

Visiovaihe

Merialuesuunnittelun visiovaihe on parhaillaan käynnissä. Visiotyössä muodostetaan kansallinen visio, toimialakohtaiset visiot, sekä toimialojen tiekartat siitä, miten visioihin päästään. Visiotyöhön voi tutustua ja osallistua merialueenvisiot.info -sivustolla.

Ilmoittautumalla merialuesuunnittelun yhteistyöverkostoon saat tietoa ilmoittamiesi intressien mukaisesti valtakunnallisista ja alueellisista tapahtumista ja muista osallistumismahdollisuuksista sekä uutiskirjeen.

Merialuesuunnittelun vuorovaikutussuunnitelmassa kuvataan miten, missä ja milloin osallistuminen on mahdollista. Ajankohtaista tietoa osallistumismahdollisuuksista saat yhteistyöverkoston ja merialuesuunnittelun verkkosivuston kautta. Tutustu vuorovaikutussuunnitelmaan tästä linkistä!

e-max.it: your social media marketing partner