Maakunnan kehityksen kärjessä

Merialuesuunnittelu

Suomenlahti

Merialuesuunnittelulla halutaan edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista. Meriauluesuunnittelusta säädetään Maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Suomen kahdeksan rannikkomaakuntaa laativat yhdessä kolme merialuesuunnitelmaa vuoden 2021 loppuun mennessä. Kymenlaakso ja Uusimaa laativat yhdessä Suomenlahden merialuesuunnitelman.

Merialuesuunnittelussa pyritään sovittamaan yhteen eri käyttömuotojen tarpeita. Erityisesti meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, energia-ala, matkailu ja virkistyskäyttä sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen ovat tarkastelun kohteena. Lisäksi kiinnitetään huomiota maanpuolustuksen tarpeisiin, merialueen ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen.

MERIALUESUUNNITELMAN LUONNOS NÄHTÄVILLÄ

Merialuesuunnitelman luonnos on julkisesti nähtävillä 18.5.-17.6.2020 osoitteessa www.merialuesuunnitelma.fi 
Nähtävilläoloaikana kaikki voivat jättää sivustolta löytyvällä lomakkeella mielipiteensä suunnitelmasta. 

Tutustu Suomenlahteen!

Sukella Suomenlahden erityispiirteisiin tutkimalla tarinakarttaa, joka yhdistää tekstiä, karttoja, kuvia ja videota. Tarinakartan löydät tästä linkistä!

Suomenlahden merialuesuunnittelusta lisätietoja antaa suunnitteluinsinööri Lotta Vuorinen gsm 044 717 0533

e-max.it: your social media marketing partner