Maakunnan kehityksen kärjessä

Kaakkois-Suomen liikennestrategia

Kaakkois-Suomen liikennestrategia on päivitetty versio vuonna 2015 valmistuneesta liikennestrategiasta. Työssä lähdettiin liikkeelle ajantasa-arviolla, jossa tunnistettiin toimintaympäristön ja liikennepolitiikan painotusten muutokset viime suunnitelman jälkeen. Siltä pohjalta päätettiin käynnistää päivitystyö.

Aiempaa vahvempaa käsittelyä edellyttäväksi teemoiksi tunnistettiin päästötavoitteet, palveluistuminen, logistiikan tehostuminen, automatisaatio, digitalisaatio ja raideliikenteen kilpailu. Kaakkois-Suomen erityispiirteiksi tunnistettiin Venäjävuorovaikutus, sisävesiliikenne ja satamat sekä metsä- ja biotalouden nousu. Korjausvelan kasvu ja rahoituksen haasteet olivat puolestaan mukana jo aiemmassa suunnitelmassa.

Liikennestrategiassa on kuvattu ne maakuntien sisäisiin ja ulkoisiin yhteyksiin sekä liikennepalveluihin liittyvät toimenpiteet, joilla on valtakunnallista merkitystä. Lisäksi on kuvattu molempia maakuntia ja alueen kuntia koskevia yleisiä linjauksia ja toimintatapoja, joita alueella pyritään edistämään aktiivisesti.

Ydinviesteiksi on määritelty seuraavat:

1. Kehittämistarpeet kohdistuvat erityisesti TEN-T-verkolle ja pääväylille

2. Etelä-Karjala ja Kymenlaakso ovat itäisen Suomen sekä Suomen ja Venäjän välisen liikenteen välittäjämaakuntia, joiden liikennejärjestelmä on osa globaalia logistiikkajärjestelmää

3. Maailman merkittävin metsäteollisuus keskittymä – mittavia investointeja on toteutettu 2014–2020 ja edelleen suunnitteilla.

Kaakkois-Suomen liikennestrategian päivitys tukee omalta osaltaan valtakunnallisen liikennejärjestelmän laadintatyön vuoropuheluprosesseja. Strategia on laadittu yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen sekä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnallisten ja seudullisten liikennejärjestelmätyöryhmien kanssa.

Raporttiin voi tutustua tarkemmin ja ladata tästä.

 Päivitetty 26.6.2020

 

e-max.it: your social media marketing partner