Maakunnan kehityksen kärjessä

Toimeenpanosuunnitelma 2017-2018

Toimeenpanosuunnitelma 2017-2018 toteuttaa Kymenlaakso-ohjelmaa 2014-2017

Maakuntaohjelman keskeinen tavoite on Pohjoista kasvuvyöhykettä hyödyntävien ja vahvistavien toimialojen sekä niiden rajapintojen kehittäminen. Yritysten ja alueen kilpailukyvyn parantamiseksi tarvitaan yhteistyötä ja yhdessä tekemistä entistä voimakkaammin kaikilla tasoilla. Verkostojen avulla kasvatetaan pk-yritysten määrää ja kansainvälisyyttä. Yhteisellä markkinointityöllä luodaan alueelle uutta liiketoimintaa. Kymenlaakso panostaa voimakkaasti Invest In –toimintaan hakemalla aktiivisesti uusia sijoittuvia yrityksiä Venäjältä, EU:sta, USA:sta, Japanista ja BRIICS –maista.

Yhteistyötä lisätään maakuntien kesken. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan yhteiset linjaukset liittyvät metsäklusterin uudistumiseen ja Kaakkois-Suomen sijaintiaseman ja Venäjän kasvupotentiaalin hyödyntämiseen. Kymenlaakso ja Päijät-Hämeen yhteisiä painopisteitä ovat Helsinki – Lahti – Kouvola kasvukäytävän kehittäminen, aluesuunnittelun ylimaakunnallinen yhteistyö, EU-edunvalvonta, Venäjän suunnan yhteistyö sekä CPMR ja Itämeri-yhteistyö.

Etelä-Suomen maakuntien yhteistyötä syvennetään mm. osallistumalla Pohjoinen kasvuvyöhyke -hankkeeseen, jonka strateginen painopiste vuosina 2016–2018 on elinkeinoelämän kannalta keskeisten kuljetusketjujen ja logistiikkaratkaisujen kehittäminen yli hallinnollisten tai alueellisten rajojen.

Attachments:
Download this file (TOPSU 2017-2018 mkh17 10 16.pdf)TOPSU 2017-2018[ ]880 kB
e-max.it: your social media marketing partner