Maakunnan kehityksen kärjessä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

EU rahoittaa hankkeita rakennerahastoista, joita ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Euroopan sosiaalirahasto (ESR). EU:n rakennerahastot on tarkoitettu pienentämään eurooppalaisten alueiden kehityksessä syntyneitä eroja.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Rakennerahastojen kuluva kausi kattaa vuodet 2014–2020.

Valtakunnallinen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 sisältää sekä EAKR- että ESR-toimenpiteet.

EAKR-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa ja 13 erityistavoitetta. Kaikkien hankkeiden tulee toteuttaa jotakin erityistavoitetta. Lataa Ohjelma-asiakirja.

  1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
  2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
  3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
  4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
  5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Maakunnissa toteutusta ohjaavat lisäksi maakuntaohjelmat, Kymenlaaksossa Maakuntaohjelma 2018 - 2021.

Rahoituspäätökset on nähtävillä Etelä-Suomen rakennerahastot sivuilla, maakunnittain.
Kymenlaakson Liiton rahoittamat hankkeet.

Rahoituksen hakeminen:

Rahoitusta haetaan erikseen ilmoitettuina hakuaikoina, kulloinkin määriteltyjä painotuksia noudattaen.

EAKR-hankehaku on avoinna 9.9.-17.10.2019, hakuilmoitus julkaistaan rakennerahastot-sivulla haun avautuessa.

Hakemukset jätetään sähköisesti osoitteessa : www.eura2014.fi

Lisätietoja Rakennerahastot-sivustolta

Kymenlaakson maakuntahallituksen rahoitettavaksi esittämät hankkeeet vuonna 2018:

EAKR- ja valtion rahoitusta tullaan myöntämään seuraavien hankkeiden osarahoitukseen:
- Kansainvälistyvät kouluttajat, Osarahoituksen määrä 187 522 €, max 70 %. Hanketoteuttaja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Kouvolan seudun ammattiopisto, ProAgria Etelä-Suomi ry
- Kasvua viennistä, osarahoituksen määrä 179 079 €, max 65 %. Hanketoteuttaja Kouvola Innovation Oy
- KyberVALIOT (Kyberturvallisuuslaboratorio: Valmistava teollisuus ja IoT -palvelut)osarahoituksen määrä 164 251 €, max 70 %. Hanketoteuttaja Turun ammattikorkeakoulu Oy, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
- Kymenlaakso Startup Ecosystem, osarahoituksen määrä 135 932 €, max 70 %. Hanketoteuttaja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Patteri Entrepreneurship Society ry (Patteri ES)
- Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä, osarahoituksen määrä 124 088 €, max 70 %. Hanketoteuttaja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
- Raideliikenteen sujuvuuden parantaminen satama-alueella, osarahoituksen määrä 90 725 €, max 70 %. Hanketoteuttaja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
- Railgate Finland – China Express, osarahoituksen määrä 217 798 €, max 65 %. Hanketoteuttaja Kouvola Innovation Oy
- REUSE – kiertotalousmalleilla rakentamisen uudelleenkäyttöön uutta osaamista ja kilpailukykyä, osarahoituksen määrä 174 816 €, max 65 %. Hanketoteuttaja Kouvola Innovation Oy, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
- UKAMAKI – Uutta kasvua matkailuun Kiinasta, osarahoituksen määrä 207 935 €, max 70 %. Hanketoteuttaja Cursor Oy, Posintra Oy
- Xlab – Yhteys yrityksiin, osarahoituksen määrä 454 059 €, max 70 %. Hanketoteuttaja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Cursor Oy
- BioPILOTIT, osarahoituksen määrä 88 261 €, max 70 %. Hanketoteuttaja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
- Elokuvamatkailulla vetovoimaa Kotkan-Haminan seudulle, osarahoituksen määrä 189 210 €, max 70 %. Hanketoteuttaja Cursor Oy
- ETKOT- Energiatehokkuuden kehittäminen optimoimalla toimintaa, osarahoituksen määrä 105 896 €, max 70 %. Hanketoteuttaja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
-Fiksu koti - älykästä asumista Kouvolassa, osarahoituksen määrä 166 040 € max 70 % + 40 000 € max 50 %. Hanketoteuttaja Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö
- Biohiilen ja -lentotuhkan mikrosointi ja materiaalisovellukset Kymenlaaksossa, HITU, osarahoituksen määrä 246 904 € max 70 %. Hanketoteuttaja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
- Harvinaisten maametallien talteenotto vaihtoehtoisista raaka-aineista, osarahoituksen määrä 102 620 € max 70 %. Hanketoteuttaja LUT, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Kouvola Innovation Oy

Edellisten vuosien rahoitetut hankkeet liitetiedostoina sivun lopussa.

EAKR-osarahoitteiset yritystuet haettavissa:

Rakennerahastoista myönnetään rahoitusta yritysten erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Hankkeet voivat olla esimerkiksi tuotantoon, kansainvälistymiseen tai osaamiseen liittyviä. Niillä täytyy olla merkittävä vaikutus yrityksen toimintaan, uusiutumiseen, kasvuun ja kilpailukykyyn. Myös työllisyysnäkökohdat otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä.

Kehittämistoimiin tukea myönnetään enintään 50 prosenttia. Investointihankkeissa tuen osuus on 10–35 prosenttia. Tuen osuus vaihtelee hankkeen sisällön, sen sijainnin ja muiden vaikuttavien seikkojen perusteella.

Ennen EAKR-osarahoitteisten yritystukihakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijaan hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi.

Yritystukien hakemisesta löytyy lisätietoa Yritys-Suomi.fi -sivustolta ja ELY-keskusten omilta sivuilta. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin myöntämän tuen hakemisesta saat lisätietoa Tekesin omilta verkkosivuilta.

e-max.it: your social media marketing partner