Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakso-ohjelma 2014 - 2017

Kymenlaakson maakuntaohjelmassa "Kymenlaakso-ohjelma 2014-2017 - Elinvoimaa Pohjoiselta kasvuvyöhykkeeltä" esitetään ja kootaan yhteen maakunnan kehittämistyön keskeiset tavoitteet, toimenpide-ehdotukset ja niiden toteuttamisen voimavarat. Maakuntaohjelmaa laadittaessa on otettu huomioon valtakunnalliset alueidenkehittämisen tavoitteet, hallinnonaloittainen alueiden kehittämisen suunnittelu ja maakuntaa koskevat muut laissa tarkoitetut ohjelmat.

Kymenlaakso-ohjelma hyväksyttiin maakuntavaltuustossa kesäkuussa 2014. Ohjelman tueksi tehtiin laaja tulevaisuustarkastelu, joka tuotti neljä skenaariota. Skenaariossa ulottuvuuksina ovat Pohjoisen kasvuvyöhykkeen mahdollisuuksien toteutuminen sekä ihmisten keskinäinen ja instituutioiden välinen luottamus ja aktiivisuus. Prosessi tuotti myös skenaarioista riippumattomat välttämättömät toimenpiteet sekä skenaariokohtaiset varautumissuunnitelmat.

Välttämättömät toimenpiteet ovat
- turvallisen ja toimivan osaamis- ja liiketoimintaympäristön tarjoaminen kasvuvyöhykkeen ytimessä
- laadukkaan, puhtaan ja viihtyisän asuin- ja toimintaympäristön ylläpitäminen
- pääliikenneväylien ja -yhteyksien kehittäminen sekä rajaliikenteen sujuvuuden turvaaminen
- pohjoista kasvuvyöhykettä hyödyntävien ja vahvistavien toimialojen sekä niiden rajapintojen kehittäminen (innovatiiviset palvelut, luonnonvarojen älykäs käyttö ja siihen liittyvät teknologiat, uudet ICT-alan avaukset)
- kunta- ja aluehallinnen selkeyttäminen

Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia seurataan jatkuvasti, ja tarvittaessa otetaan käyttöön varautumissuunnitelman toimenpiteitä.

 

e-max.it: your social media marketing partner