Maakunnan kehityksen kärjessä

Neuvonta, koulutus ja ympäristökasvatus

  
neuvonta-, koulutus- ja ympäristökasvatus -toimenpiteitä ja esimerkkejä
hiilineutraaliustavoitetta tukeva koulutus ja neuvonta ovat tärkeitä esimerkiksi kestävien kulutusvalintojen tukemisessa, jätehuollossa ja ympäristökasvatuksessa.. Lisäksi erityisen tärkeää on maakunnan päättäjien ja johtajien sitoutuminen hiilineutraaliustavoitteeseen sekä tarvittavien toimenpiteiden jalkauttamiseen.

Toimenpiteitä:

- Kestävää elämäntapaa sekä eri-ikäisten lasten, nuorten ja aikuisten ympäristösuhdetta tulee vahvistaa ympäristökasvatuksen keinoin.

- Koulujen ja päiväkotien systemaattisesti toteutetut kestävän kehityksen toimintaohjelmat

- Koulutusmahdollisuudet uusiutuvaan energiaan ja luonnonvaroihin liittyvillä aloilla

- Jatkuva viestintä kestävästä kulutuksesta

- Kestävän liikkumisen edistäminen koulumaailmassa esimerkiksi hankkimalla koulujen käyttöön polkupyöriä, koululaisten kannustaminen kulkemaan koulumatkoja jalan tai pyörällä sekä kouluruokailussa kasvisvaihtoehtojen tarjoaminen.

- Tapahtumat ja eri ikäryhmien sekä kohderyhmien osallistaminen

- Alueellisen ympäristökasvatusverkoston toiminnan tukeminen

e-max.it: your social media marketing partner