Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakso on uudistumisen tiellä

Kymenlaaksossa on käynnissä vahva uudistumisen tahtotila. Näin osoittaa Kymenlaakson Liiton ja Kauppakamarin yhdessä alueen toimijoille ja yrityksille suunnattu hankekysely. Kyselyn tuloksena syntyi kuva aktiivisesta, hiilineutraalia yhteiskuntaa ja elinkeinoelämän uudistumista kohti tähtäävästä toimintaympäristöstä. Kysely on osa maakunnan viestiä valtionhallinnon suuntaan. Kymenlaakson toimijat ovat yhteistyössä laatineet kattavan Kymenlaakson selviytymissuunnitelman. Perjantaina 9.10.2020 klo 10.00 -12.00 Kouvolassa järjestettävässä tilaisuudessa, alue käy suoraa vuoropuhelua ministeriöiden kanssa. Kymenlaakson viesti on selkeä. Elpymisen, kasvun ja elinkeinorakenteen uudistuminen alueella on turvattava riittävällä rahoituksella. Tilaisuus on osa Suomen kestävän kasvun ohjelma – VM:n maakuntakierroksia.

Ministeriöiden kiertue on osa Suomen kestävän kasvun ohjelman laadintaa, joka tehdään yhteistyössä kansallisten ja alueellisten toimijoiden kesken. Valmistelun osana järjestettävissä aluetilaisuuksissa kerätään alueiden toimijoiden näkemyksiä ja ajatuksia ohjelman valmisteluun – miten Suomi elpyy ja saadaan kestävän kasvun uralle.

Kymenlaakson kärsittyä metsäteollisuuden rakennemuutoksen ja järeän alasajon vuoksi kerrannaisvaikutuksiltaan noin 11 000 työpaikan menetys, on maakunnan ollut vaikea ja hidas toipua. Kymenlaaksoa on vaivannut pitkään rakenteellinen työttömyys, väestön ikärakenne, poismuutto, alhainen koulutustaso sekä elinkeinorakenteen yksipuolisuus.

Maakunnassa on kuitenkin meneillään positiivinen muutos. Metsäteollisuus on uudistunut kierrätettävistä pakkaus- ja kertakäyttömateriaaleista aina biopolttoaineiden valmistukseen ja investointien odotetaan alueella jatkuvan. Kotkassa odotetaan UPM:n miljardiluokan biojalostamo-päätöstä. Datakeskusten sijoittumisesta on kartutettu vahvaa osaamista Googlen myötä ja alueelle haetaan myös uusia alan toimijoita. Matkailu- ja tapahtumaelinkeino ottavat vahvoja kasvun askelia mm. kansainvälisen risteilyliikenteen, Kotkan tapahtumakeskusinvestoinnin sekä Kimolan kanavan aukeamisen myötä. Akkuteollisuuden rantautumiseen on maakunnassa varauduttu kaavoituksella ja aktiivisella yhteistyöllä, kun Finnish Battery Chemicals etsii sijoittumispaikkaa ja laatii ympäristövaikutusten arviointia 4:llä paikkakunnalla.

Maakunnan osaamispääomaa halutaan kasvattaa. Useisiin uusiin hankkeisiin liittyy myös alan TKI-toiminnan kehittäminen sekä koulutus. Tänä kesänä perustetun Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä saada alueelle joukko professuureja. Mm. akkuklusterin kehittämiseksi on tarkoitus perustaa energiavarastoinnin professuuri jo tänä syksynä.

Ministeriöiden kiertue on osa Suomen kestävän kasvun ohjelman laadintaa, joka tehdään yhteistyössä kansallisten ja alueellisten toimijoiden kesken. Valmistelun osana järjestettävissä aluetilaisuuksissa kerätään alueiden toimijoiden näkemyksiä ja ajatuksia ohjelman valmisteluun – miten Suomi elpyy ja saadaan kestävän kasvun uralle.

Perjantain tilaisuudessa ovat läsnä kuntaministeri Sirpa Paatero sekä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sekä VM:n ylijohtaja Markus Sovala. Maakunnasta on kutsuttu osallistumaan laaja joukko erilaisia vaikuttajia. Tilaisuus toteutetaan koronan vuoksi sekä Kouvolan kaupungintalolla sekä Teams-etäyhteydellä.

Tilaisuuden jälkeen kysymyksiin vastaavat:

maakuntajohtaja Jaakko Mikkola gsm: +358 40 548 0311 sekä

aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen gsm: +358 400 644 206

e-max.it: your social media marketing partner