Maakunnan kehityksen kärjessä

Kuulutus Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 voimaantulosta

Kuulutus

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 93 § mukainen kuulutus Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 voimaantulosta

Kymenlaakson maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kokouksessaan 15.6.2020. Kymenlaakson maakuntahallitus on kokouksessaan 24.8.2020 määrännyt maakuntakaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 201 § mukaisesti ennen kaavan lainvoimaisuutta.

Kymenlaakson maakuntakaava on 2040 ns. kokonaismaakuntakaava, joka sisältää maakunnan kokonaisuudessaan ja jossa käsitellään kaikki maakuntakaavan osa-alueet. Kaava-alue on Kymenlaakson maakunnan kunnat: Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Tullessaan voimaan kokonaismaakuntakaava kumoaa aiemmat vaihemaakuntakaavat. Iitin kunnan alueella vaihemaakuntakaavat jäävät voimaan.

Kymenlaakson maakuntakaavan kaava-asiakirjoihin on mahdollista tutustua Maakuntakaava 2040-sivustolla.

Kuulutus Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 voimaantulosta on nähtävillä Kymenlaakson liiton ilmoitustaululla osoitteessa Hovioikeudenkatu 6, Kouvola ja Kymenlaakson liiton verkkosivuilla sekä Kymenlaakson kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset niissä julkaistaan.

Kouvolassa 24.8.2020
KYMENLAAKSON LIITTO

KUNGÖRELSE

Kungörelse enligt 93 § i markanvändnings- och byggförordningen (MBF) om ikraftträdande av landskapsplanen för Kymmenedalen 2040

Landskapsfullmäktige för Kymmenedalen har godkänt landskapsplanen för Kymmenedalen 2040 på sitt sammanträde 15.6.2020. Landskapsstyrelsen för Kymmenedalen har på sitt sammanträde 24.8.2020 beslutat att landskapsplanen träder i kraft i enlighet med 201 § i markanvändnings- och bygglagen (MBL) innan den har vunnit laga kraft.

Landskapsplanen för Kymmenedalen 2040 är en så kallad helhetslandskapsplan som omfattar hela landskapet och behandlar samtliga delområden i landskapsplanen. Planområdet innefattar följande kommuner i landskapet Kymmenedalen: Fredrikshamn, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyttis och Vederlax. När helhetslandskapsplanen vinner kraft häver den tidigare etapplandskapsplaner. I Itis kommuns område förblir etapplandskapsplanerna i kraft.

Planläggningshandlingarna för landskapsplanen för Kymmenedalen kan ses på landskapsplanen för Kymmenedalen 2040 webbplats.

Kungörelsen om ikraftträdande av landskapsplanen för Kymmenedalen 2040 finns framlagd till påseende på Kymmenedalens förbunds anslagstavla på adressen Hovioikeudenkatu 6, Kouvola, på Kymmenedalens förbunds webbplats samt i kommunerna i Kymmenedalen på det sätt som kommunens anslag publiceras i dem.

Kouvola, den 24.8.2020
KYMMENEDALENS FÖRBUND

 

 

e-max.it: your social media marketing partner