Maakunnan kehityksen kärjessä

Maakuntajohtajat linjasivat hallitusohjelmatavoitteita

Maakuntajohtajat PAINOTTAVAT hallitusohjelman 2019-2023 strategisen luonteen tärkeyttä. linjattut tavoitteet tukevat toteutuessaan suomen alueellista elinkeinopolitiikkaa ja kilpailukykyä kestävällä tavalla. Samalla suomen kansaivälinen näkyvyys ja vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät.

Viisi tärkeimmäksi noussutta teemaa ovat:

1. Osaavan työvoiman saatavuus

Hallitus varmistaa, että kasvutarpeisiin eri puolilla Suomea on riittävästi uudistuskykyisen ja uutta teknologiaa hyödyntävän yhteiskunnan tarvitsemaa osaavaa työvoimaa.

2. Digitalisaatio ja siihen liittyvien resurssien varmistaminen

Lähivuosina on edessä datatalouden aiheuttama globaali talouden uusjako. Hallitus valmistautuu alustatalouteen ja varmistaa palveluiden saavutettavuuden digitaalisesti koko maassa.

3.    Innovaatiopolitiikka

Hallitus vahvistaa talouden kasvua tukemalla yritysten toimintaedellytyksiä sekä alliansseja.

4.    Saavutettavuus

Hallitus parantaa alueiden saavutettavuutta selvittämällä liikenteen uudet investointimahdollisuudet. Hallitus näkee Suomen liikennejärjestelmän osana kansainvälistä liikenneverkkoa. 

5.    Kasvua tukeva ympäristö- ja ilmastopolitiikka

Hallitus näkee ympäristöpolitiikan elinvoiman osatekijänä ja mahdollistajana sekä tukee uusien toimintatapojen käyttöönottamista.

Liitteestä voit tutustua tarkemmin teemojen sisällöstä.


 

 

Attachments:
Download this file (MKJ Hallitusohjelmatavoitteet 3 12 2018.pdf)HALLITUSOHJELMATAVOITTEET[ ]158 kB
e-max.it: your social media marketing partner