Maakunnan kehityksen kärjessä

Mitkä ovat Kymenlaakson valttikortit? - asukkaat kertoivat mielipiteensä

Kymenlaakson Liitto kartoitti asukkaiden mielipiteitä maakunnan nykytilasta ja tulevaisuudesta kyselyllä, johon kerättiin vastauksia 3.4.-5.5.2017 välisenä aikana. Vastauksia saatiin 99 henkilöltä.

Vastauksissa nousivat esiin erityisesti liikenneyhteyksien parantaminen, Kymenlaakson erinomaisen sijainnin hyödyntäminen, maakunnan parempi sisäinen yhteistyö, työpaikkojen ja asukasmäärän lisääminen, luonnon kestävä hyödyntäminen, elinkeinoelämän edellytysten parantaminen sekä koulutustarjonta ja sote-palvelut.

Esimerkkejä annetuista vastauksista:

-    Kymenlaakso on kuin Suomi pienoiskoossa merialueineen, peltomaisemineen ja pohjoisosan järvimaisemineen. Ei tällaista muualla ole.
-    Kymenlaakson sijainti liikenneyhteyksineen on loistava ja tarjoaa mahdollisuudet monenlaiselle isommallekin yritystoiminnalle.
-    Meidän pitäisi profiloitua alueeksi, joka on osa sitä pääkaupunkiseudun lähipiiriä, mutta silti on säilyttänyt "maaseutumaisuutensa" ja luonnonläheisyyden.
-    Kymenlaakson tavoitteena pitäisi olla vetovoimainen maakunta, jossa ihmisistä, eläimistä ja luonnosta pidetään hyvää huolta ja asioita tehdään yhdessä yhteisen hyvän eteen

Asukaskyselyn vastauksia hyödynnetään Kymenlaakson maakuntaohjelman valmistelussa. Maakuntaohjelma on yleispiirteinen strategia-asiakirja, jolla on selkeä elinkeinopoliittinen painotus. Tavoitteena on luoda edellytykset maakunnan tasapuoliseen ja kestävään toimintaympäristön kehittämiseen. Kymenlaakson maakuntaohjelman 2018-2021 alustavat toimintalinjat ovat liiketoiminta- ja osaamisympäristö, asuinympäristö, innovaatioympäristö ja liikenneyhteydet. Ohjelman läpileikkaavina teemoina tulevat olemaan kansainvälisyys sekä kestävä kehitys. Kaikki edellä mainitut keskeisimmät asukaskyselyssä esiin nousseet teemat sisältyvät maakuntaohjelman alustaviin toimintalinjoihin ja läpileikkaaviin teemoihin, eli ne vastaavat kyselytulosten perusteella myös asukkaiden näkemyksiä siitä, mitä asioita maakuntaohjelmassa tulisi painottaa.

Maakuntaohjelmaa valmistellaan Kymenlaakson Liitossa yhteistyössä sidosryhmien kanssa kevään ja syksyn 2017 aikana. Maakuntaohjelmaluonnos ja siitä laadittava SOVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus tulee nähtäville syksyllä 2017, ja ohjelma viedään maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi joulukuussa 2017.   

Lisätietoja:

-    kansainvälisten asiain päällikkö Toni Vanhala, p. 040 512 3356
-    vs. aluekehitysjohtaja Riitta Kallström, p. 050 368 3936
-    ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen, p. 044 747 8515
-    Kyselyraportti ja muut maakuntaohjelman 2018-2021 valmisteluun liittyvät asiakirjat:
http://www.kymenlaakso.fi/aluekehitys/maakuntaohjelma/kymenlaakso-ohjelma-2018-2021

 

e-max.it: your social media marketing partner