Saavutettavuus-avustimet

Energia ja teollisuus

Energia ja teollisuus -sektorin toimenpiteitä ja esimerkkejä

Energia ja teollisuus -sektorin toimenpiteitä ja esimerkkejä

Koska maakuntatasolla ei EU:n päästökauppaan pystytä vaikuttamaan, ovat yritysten energia-ja materiaalitehokkuus hiilineutraali kymenlaakso -tiekartan keskeisiä päästövähennystoimenpiteitä energiantuotannossa ja päästökaupan alaisessa teollisuudessa ovat . EU:n päästökauppaan maakuntatasolla ei pystytä vaikuttamaan.

 • Päästöttömään ja uusiutuvaan energiaan siirtyminen
 • Maakaasun ja turpeen käytön vähentäminen ja siirtyminen vähäpäästöisiin tai päästöttömiin energianlähteisiin
 • Vesi-, tuuli- ja aurinkosähkön, geotermisen energian sekä uusiutuvien bioperäisten polttoaineiden osuutta energiantuotannossa tulee entisestään lisätä.
  • Päästötuotannon alaisten laitosten päästöt ovat laskeneet, fossiilisten polttoaineiden osuus on pienentynyt ja turpeen energiakäyttö on vähentynyt vuodesta 2017 (Lähde: ECOREG-ekotehokkuustilastot)
 • Kymenlaakson erityispiirrettä kaasuverkkoa tulee hyödyntää yhä enemmän bio- ja synteettisten kaasujen jakeluun.
 • Uudet energian varastointitavat kuten hiilidioksidin talteenotto ja varastointi
 • Investoinnit energiatehokkuuteen sekä puun käytön ohjaaminen pitkäkestoisiin tuotteisiin kuten puurakentamiseen.
 • Kaikki teollisuuslaitosten tuottama hukkalämpö tulee hyödyntää mahdollisuuksien mukaan teollisuuden omissa prosesseissa tai kaukolämpöverkossa.
  • Hukkaveks-hankkeessa (XAMK) kartoitetaan Kymenlaakson hukkalämpöenergiapotentiaalia ja sen hyödyntämistä alueella, sekä siihen liittyviä teknisten ratkaisujen mahdollisuuksia.
  • Kotkan Energia toteuttaa Energiavirtojen älykkään siirtämisen uudella tavalla mahdollistavan Kotkan Kantasataman energiakeskuksen.
 • Cleantech-ja kiertotalousratkaisuihin investoiminen ja investointien tukeminen julkiselta taholta edistää ja nopeuttaa teollisuuden päästöjen vähenemistä.
 • Kymenlaaksossa rakennuskanta uudistuu hitaasti, joten erityisesti olemassa olevaan rakennuskantaan ja korjausrakentamiseen soveltuvat energiatehokkuusratkaisut ovat tärkeitä.
 • Energian kulutuksen ja tuotannon tasapaino kysyntäjoustojen kautta
 • Energiatehokkaammat kodinkoneet ja laitteet
 • Yleisten toimintatapojen muutokset (mm. huoneiden lämpötilan lasku talvella ja viilennyksen välttäminen kesällä)
 • Taloautomaatiolla voidaan lisätä rakennusten energiatehokkuutta.
 • Materiaalitehokkuutta parantavia toimenpiteitä ovat mm. puurakentamisen suosiminen sekä muiden uusiutuvien ja kierrätysmateriaalien käyttö rakentamisessa.
 • Asumisen ympäristövaikutuksiin liittyviä valintoja ovat asumispaikan valinta ja asuinpinta-ala, jotka vaikuttavat yksilön liikkumistarpeeseen ja energiankulutukseen.
 • Asuinrakennusten lämmitysratkaisuissa tulee mahdollisuuksien mukaan luopua öljy-lämmityksestä ja suosia uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua lämmitysenergiaa ja sähköä.
 • Maa-ja ilmalämpöpumppujen käytön lisäämiseen tulee kannustaa.
 • Kiinteistöjen energiatehokkuustoimenpiteet, kuten laitteiden aikaohjaus, taloautomaatio, rakennustekniset parannukset ja huonelämpötilan säätö pienentävät osaltaan asumisesta aiheutuvia päästöjä.

Logo Hiilineutraali Pieni Uusi 864792eaef4451156c0434f8667d093d
Hnsfi HINKU Logo FI Safe Large 20ecfc2145a6c1c55ce1004e825af90f

Jaa artikkeli

Päivitetty 22.10.2021

Lisätietoja

Leino Kaisa
Ympäristösuunnittelija
Tel: +358 44 747 8518
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, kestävä kehitys, luonnonvarat, vesistöt, kansainvälinen ympäristö- ja ilmastotyö, ympäristöpoliittinen neuvottelukunta

Kymenlaakson liiton logo

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Sivutoimipiste
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka

Toimisto on avoinna maanantaisin ja torstaisin 9 - 15. Muina aikoina asiakastapaamiset sovitusti.

Sosiaalinen media


Tilaa uutiskirje

Copyright Kymenlaakson liitto 2023-. Oikeudet muutoksiin pidetään.