Maakunnan kehityksen kärjessä

Ennakointi

Aluekehityslain mukaan maakunnan liitto

  • vastaa ennakoinnin yhteensovittamisesta maakunnassa, arvioi ja seuraa maakunnan ja sen osien kehitystä sekä kehittämistoiminnan vaikuttavuutta
  • vastaa alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittamisesta ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelusta osana koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnittelua

Maakunnallisesti ennakointia koordinoidaan valtuustokausittain laadittavan maakuntaohjelman yhteydessä. Kymenlaakso - ohjelma 2014 - 2017 valmisteltiin vuosina 2013 - 2014 laajan sidosryhmätyöskentelyn pohjalta. Kymenlaakso - ohjelma rakentuu neljän vaihtoehtoisen skenaarion 2030 pohjalle. Maakunnan toimintaympäristön kehittämisen kannalta tärkeimpiä kohtalonkysymyksiä ovat EU:n, Itämeren alueen ja Venäjän talouden ja yhteistyön kehitys. Myös metsätalouden tulevaisuus ja Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn kehitys määrittää maakunnan tulevaisuuden. Toukokuussa 2014 tehtiin Venäjän talouden kehitykseen ja Ukrainan kriisiin liittyvä Kymenlaakso-ohjelman päivitys.

Koulutustarjonnan mitoittaminen ja koulutuksen sisällöllinen kehittäminen edellyttävät tulevaisuuden koulutus- ja työvoimatarpeiden arviointia eli ennakointia. Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman, jossa päätetään koulutuksen laadullisista ja määrällisistä tavoitteista. Koulutus- ja opetustarpeiden ennakointiin voit tutustua opetushallituksen nettisivuilla.

Kymenlaakson maakunnan yhteistyöryhmä on asettanut koulutusjaoston, jonka yhtenä tehtävänä on koulutuksen kehittämissuunnittelun koordinointi. Koulutusjaoston jäsenet ovat oppilaitosten rehtoreita ja koulutuksen tilaajia.

Kaakkois-Suomessa ennakoinnin koordinointi toteutetaan Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan yhteisen verkoston kautta. Ennakointiverkoston yhteiset kotisivut löytyvät www.aavistus.fi.

Kaakkois-Suomen ennakointia tukee vuonna 2011 perustettu Osaaminen, työllisyys ja ennakointijaosto, joka kokoontuu pari kertaa vuodessa ja jossa on laaja edustus eri sidosryhmistä.

Maakuntien liittojen edustajat osallistuvat kansallisen ennakointiverkoston työskentelyyn.

Lisätietoja ennakoinnin yhteensovittamisesta antaa maakuntasuunnittelija Elina Ronkanen +358 44 747 8505

Lisätietoja koulutuksen kehittämissuunnittelusta antaa hallintopäällikkö Ulla Silmäri +358 44 559 8651

 

 

e-max.it: your social media marketing partner