Maakunnan kehityksen kärjessä

Selvitykset

Maakuntakaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Maakuntakaavan lähtötiedot ja selvitykset ovat perusteena kaavassa esitettävien aluevarausten tarpeellisuuden ja lainmukaisuuden arvioinnille. Tehdyt selvitykset ovat nähtävissä teemakohtaisesti niiden valmistuttua.

Alue-, taajama- ja keskustarakenne
 
 Viherrakenne
 
Kulttuuri- ja luonnonperintö

 

 Luonnonvarat
 
Erityiskohteet

 

 

e-max.it: your social media marketing partner