Maakunnan kehityksen kärjessä

Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta

Kymenlaakson Liitossa on toiminut vuodesta 1993 maakuntahallituksen asettama ympäristöpoliittinen neuvottelukunta. Neuvottelukunta koostuu keskeisistä maakunnan toimijoista ja ympäristöalan asiantuntijoista. Neuvottelukunnassa on edustajat Kymenlaakson kunnista, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta, maakuntahallituksesta, MeriKotka ry:stä, Metsäkeskuksesta, Metsähallituksesta, Kymenlaakson Luonnonsuojelupiiristä, Kymenlaakson Museosta, Luontokoulu Hailista, MTK Kaakkois-Suomesta, Kauppakamarista sekä Kymenlaakson Liitosta.

Neuvottelukunta kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Neuvottelukunnassa käsitellään ensisijaisesti maakuntakaavoitukseen sekä maakunnan kehittämistyön liittyviä ympäristökysymyksiä. Neuvottelukunta osallistuu tarpeen mukaan myös ympäristövaikutusten arviointiprosessiin.

Neuvottelukunnan toiminnan tarkoitus on edistää vuoropuhelua eri maakunnallisten toimijoiden välillä. Neuvottelukunta on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä maakunnallisessa kehittämistyössä ja aluesuunnittelussa.

Muistiot:

2017

2016

2015

2014

e-max.it: your social media marketing partner