Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakson liikennestrategia 2035

Aiempaan nähden uutena painotuksena suunnitelmassa tuodaan esille kaupunkien ja kuntien aktiivinen toiminta liikennejärjestelmän kehittämisessä ja kansalaisiin vaikuttamisessa. Työssäkäyntialueen sisäisen liikenteen toimivuus ja lähiliikkumisen edellytykset ovat tärkeä maakunnan menestykseen ja houkuttelevuuteen vaikuttava tekijä. Kymenlaakson liikennestrategian uudistamisen erityisenä tavoitteena on suunnata käytännöntason liikennejärjestelmätyötä kunta- ja käyttäjätasolle. Tähän pyritään tarkentamalla Kaakkois-Suomen liikennestrategiatyössä kuntien vastuulle osoitettujen kehittämisteemojen sisältö ja listaamalla konkreettiset seudulliset liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteet. Kaakkois-Suomen liikennestrategiassa nimetyt seudullisesti tarkennettavat kehittämisteemat ovat

Liikenneturvallisuuden parantaminen
Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen luo edellytyksiä kestävälle liikkumiselle
Liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen
Taloudellisuuden lisääminen yhteistyötä, koordinointia ja priorisointia parantamalla

Toisena tavoitteena on ollut tarkentaa Kaakkois-Suomen liikennestrategiassa Kymenlaaksoon esitettyjen toimenpiteiden perusteluja toimintaympäristöön liittyvien riskien ja mahdollisuuksien näkökulmasta ja tunnistaa toimenpiteiden toteutusvalmiuden parantamiseen liittyvät vaiheet ja tarvittavat päätökset.

Tavoitteena on ollut myös osoittaa uuden teknologian mahdollisuuksia liikenteen ja liikennetarpeiden hoitamisessa. Digitalisaation myötä toimijoille avautuu kokonaan uusia mahdollisuuksia tuottaa tietoa liikkujien päätöksenteon tueksi, tuottaa uusia liikkumista helpottavia palveluja ja tehostaa liikenteen ohjausta ja liikennejärjestelmän operointia. Kymenlaakson liikennestrategiassa digitalisaatiota on käsitelty eri kehittämisteemoja läpileikkaavana asiana. Digitalisaation liittyvien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää alueen toimijoilta aihepiirin aktiivista seurantaa sekä valmiutta käynnistää kokeiluja ja pilotteja parhaiten Kymenlaaksoon sopivien ratkaisujen löytämiseksi.

Liikennestrategiaan liittyvä aiesopimus on kuntien hyväksyttävänä parhaillaan.

Linkki:

Attachments:
Download this file (Kymenlaakson liikennestrategia 2035.pdf)Kymenlaakson liikennestrategia 2035.pdf[ ]6755 kB
e-max.it: your social media marketing partner