Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakson liikennejärjestelmäsuunnittelu

Kymenlaakson jatkuva liikennejärjestelmätyö on haastava suunnittelukokonaisuus, jossa on sovitettava yhteen eri käyttäjäryhmien tarpeiden, seutujen erilaisten toimintaympäristöjen, valtakunnantason, maakuntatason ja seututason edunvalvonta sekä toimijoiden resurssien välistä yhtälöä. Työssä haasteen vaativuutta korostavat valtion taloustilanne, liikennepolitiikan voimakas painotus kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja toisaalta arjen matkojen toimivuuden ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn turvaamisessa.

Liikennejärjestelmätyön tavoitteena on saavuttaa eri osapuolten yhteinen näkemys Kymenlaakson liikennejärjestelmän kehittämisestä. Työssä käsitellään maakunnallisesti merkittäviä  kehittämistoimenpiteitä keskittyen sekä Kymenlaakson ulkoisiin kansallisiin ja kansainvälisiin yhteyksiin että maakunnan sisäisen liikennejärjestelmän kehittämiseen.

Työn keskeinen lähtökohta on, että se toimii maakuntasuunnitelman ja -ohjelman liikenteellisten kannanottojen  perustana.

Liikennejärjestelmäsuunnittelman seuranta, päivittäminen ja ajan tasalla pitäminen toteutetaan jatkuvan liikennejärjestelmätyön kautta.

e-max.it: your social media marketing partner