Maakunnan kehityksen kärjessä

Maakunnan kehittämisraha

Ohjelmiin sitomaton maakunnan kehittämisrahoitusta myönnetään etenkin nopeaa reagointia vaativien tilanteiden selvittämiseen, pieniin valmistelu- ja käynnistyshankkeisiin sekä kansainvälisten hankehakemusten valmisteluun. Tukea voidaan myöntää julkisille ja yksityisille organisaatioille. Tuki voi olla enintään 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakuaika on jatkuva.

Tällä hetkellä Kymenlaakson Liitolla ei ole myöntövaltuutta käytettävissä.

Maakunnan kehittämisrahan hakeminen

Maakunnan kehittämisrahaa haetaan seuraavilla lomakkeilla

Rahoitushakemus (MS Excel tiedosto)
Maakunnan kehittämisrahan ohjeet (Adobe acrobat tiedosto) tai (MS Word tiedosto)
Käynnistysilmoitus (Adobe acrobat tiedosto) tai (MS Word tiedosto)
Maksatushakemus (MS Excel tiedosto)
Työaikaseurantalomake (MS Excel tiedosto)
Tarkastuslista (Adobe acrobat tiedosto) tai (MS Word tiedosto)

Kymenlaakson Liitolle osoitetut allekirjoitetut hakemukset toimitetaan osoitteeseen

Kymenlaakson Liitto
PL 35
48601 Kotka

Lisätietoja antavat

aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen  0400 644 206
aluekehityssuunnittelija Riitta Kallström  050 368 3936
maksatustarkastaja Eija Backman-Rummukainen 044 747 8504 (maksatukset)

e-max.it: your social media marketing partner