Maakunnan kehityksen kärjessä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

EU rahoittaa hankkeita rakennerahastoista, joita ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Euroopan sosiaalirahasto (ESR). EU:n rakennerahastot on tarkoitettu pienentämään eurooppalaisten alueiden kehityksessä syntyneitä eroja.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Rakennerahastojen kuluva kausi kattaa vuodet 2014–2020.

Valtakunnallinen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 sisältää sekä EAKR- että ESR-toimenpiteet.

EAKR-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa ja 13 erityistavoitetta. Kaikkien hankkeiden tulee toteuttaa jotakin erityistavoitetta. Lataa Ohjelma-asiakirja.

  1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
  2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
  3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
  4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
  5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Maakunnissa toteutusta ohjaavat lisäksi maakuntaohjelmat, Kymenlaaksossa Kymenlaakso-ohjelma 2014-2017.

Rahoituspäätökset on nähtävillä Etelä-Suomen rakennerahastot sivuilla, maakunnittain.
Kymenlaakson Liiton rahoittamat hankkeet.

Rahoituksen hakeminen:

Rahoitusta haetaan erikseen ilmoitettuina hakuaikoina, kulloinkin määriteltyjä painotuksia noudattaen.

Hakemukset jätetään sähköisesti osoitteessa : www.eura2014.fi

Lisätietoja Rakennerahastot-sivustolta

Kymenlaakson maakuntahallituksen rahoitettavaksi esittämät hankkeeet vuonna 2017:

EAKR- ja valtion rahoitusta tullaan myöntämään seuraavien hankkeiden osarahoitukseen:
- Digitaalinen jalanjälki - Digitaalisen matkailumarkkinoinnin kehittäminen mitattavalla ja johdetulla tavalla. Osarahoituksen määrä 49 083 €, max 70 %. Hanketoteuttaja Kouvola Innovation Oy
- Intoport - Innovations to The Port. Osarahoituksen määrä 123 979 €, max 70 %. Hanketoteuttaja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy.
- VARIKKO, Rautatiealan TKI-keskus. Osarahoituksen määrä 115 033 €, max 70 %. Hanketoteuttaja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy.
- Älykkäiden palveluiden kaupunkikeskusta. Osarahoituksen määrä 157 200 €, max 60 %. Hanketoteuttaja Kouvola Innovation Oy.
- NetHUB. Osarahoituksen määrä 199 528 €, max 70 % hyväksyttävistä kustannuksista. Hanketoteuttaja Finnhub ry.
- Daas - Open Data as a Service; Hakijana Turun ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajana mm. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy. Osarahoitusta myönnetään yhteensä 92 834 €,  max 70 % kokonaiskustannuksista.
- DigiPort; Hakijana Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys. Osarahoitusta myönnetään yhteensä 200 413 €, max 70 % kokonaiskustannuksista.
- Digitaaliset ja pelilliset ratkaisut luovan hyvinvointitalouden edistämiseen - Hakijana Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy. Osarahoitusta myönnetään yhteensä 241 549 €, max 70 % kokonaiskustannuksista.
- Kymenlaakson biotaloustoimintaympäristön kehittäminen - KYMBIO; Hakijana Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy. Osarahoitusta myönnetään 310 134 €, max 70 % kokonaiskustannuksista.
- Retkiä teollisuuden arkkitehtuuriin; Hakijana Karhulan Teollisuuspuistoyhdistys ry. Osarahoitusta myönnetään yhteensä 50 000 €, max 36,9 % kokonaiskustannuksista.
- Digiverstas; Hakijana Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy; osarahoitusta myönnetään 244 039 euroa, max 70 % kustannuksista.
- Digitaalisen tuotannon uudistaminen; Hakijana Cursor Oy; osarahoitusta myönnetään 227 190 euroa, max 70 % kustannuksista

Edellisten vuosien rahoitetut hankkeet liitetiedostoina sivun lopussa.

EAKR-osarahoitteiset yritystuet haettavissa:

Rakennerahastoista myönnetään rahoitusta yritysten erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Hankkeet voivat olla esimerkiksi tuotantoon, kansainvälistymiseen tai osaamiseen liittyviä. Niillä täytyy olla merkittävä vaikutus yrityksen toimintaan, uusiutumiseen, kasvuun ja kilpailukykyyn. Myös työllisyysnäkökohdat otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä.

Kehittämistoimiin tukea myönnetään enintään 50 prosenttia. Investointihankkeissa tuen osuus on 10–35 prosenttia. Tuen osuus vaihtelee hankkeen sisällön, sen sijainnin ja muiden vaikuttavien seikkojen perusteella.

Ennen EAKR-osarahoitteisten yritystukihakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijaan hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi.

Yritystukien hakemisesta löytyy lisätietoa Yritys-Suomi.fi -sivustolta ja ELY-keskusten omilta sivuilta. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin myöntämän tuen hakemisesta saat lisätietoa Tekesin omilta verkkosivuilta.

e-max.it: your social media marketing partner