Maakunnan kehityksen kärjessä

Maakuntaohjelma 2018-2021

kymenlaakson Maakuntaohjelman 2018-2021 valmistelu

Aluekehityslakiin perustuvan maakuntaohjelman tavoitteena on luoda edellytykset maakunnan tasapuoliseen ja kestävään toimintaympäristön kehittämiseen. Kymenlaakson maakuntaohjelman 2018-2021 alustavat toimintalinjat keskittyvät liiketoiminta-ja osaamisympäristöön, asuinympäristöön, innovaatioympä-ristöön ja liikenneyhteyksiin. Ohjelmassa korostuvat kansainvälisyys sekä kestävä kehitys.

Kymenlaakson maakuntahallitus käynnisti tammikuussa 2017 maakuntaohjelman laatimisen vuosille 2018-2021. Maakuntaohjelmaa valmistellaan Kymenlaakson Liitossa yhteistyössä sidosryhmien kanssa kevään ja syksyn 2017 aikana. Maakuntaohjelmaluonnos ja siitä laadittava SOVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus tulee nähtäville syksyllä 2017, ja ohjelma viedään maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi joulukuussa 2017. 

Maakuntaohjelman valmistelun lähtökohdat sekä ohjelman laatimisprosessiin ja arviointiin liittyvät asiat esitetään maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka oli nähtävillä 6.2.-10.3.2017 välisenä aikana Kymenlaakson Liiton virastossa (Karhulantie 36 B, Kotka) sekä internetsivuilla. Voit tutustua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan alla olevasta linkistä.

Keväällä 2017 on järjestetty maakuntaohjelman valmisteluun liittyviä työpajoja MYRS:lle sekä maakuntahallitukselle ja -valtuustolle.

Toukokuussa 2017 julkaistiin maakuntaohjelman valmisteluun liittyvä asukaskysely, johon saatiin vastauksia 99 henkilöltä. Vastauksissa nousivat esiin erityisesti liikenneyhteyksien parantaminen, Kymenlaakson erinomaisen sijainnin hyödyntäminen, maakunnan parempi sisäinen yhteistyö, työpaikkojen ja asukasmäärän lisääminen, luonnon kestävä hyödyntäminen, elinkeinoelämän edellytysten parantaminen sekä koulutustarjonta ja sote-palvelut. Voit tutustua kyselyraporttiin alla olevasta linkistä.

Lisätietoja:

  • kansainvälisten asiain päällikkö Toni Vanhala, puh. 040 512 3356
  • vs. aluekehitysjohtaja Riitta Kallström, p. 050 368 3936
  • ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen, puh. 044 747 8515


 

e-max.it: your social media marketing partner