Maakunnan kehityksen kärjessä

Maakuntaohjelma 2018-2021

kymenlaakson Maakuntaohjelman 2018-2021 valmistelu
Maakuntaohjelman luonnos on asetettu nähtäville

Maakuntahallitus on asettanut Kymenlaakson maakuntaohjelmaluonnoksen  ja sen ympäristöselostuksen nähtäville 24.8 - 29.9.2017.
Maakuntaohjelman luonnos sisältää laajan nykytila-analyysin, skenaarioiden pohjalle rakennetun maakuntasuunnitelman 2040 sekä alueiden kehittämisen ja maakuntaohjelman 2018-2021. Maakuntaohjelma perustuu aluekehityslakiin.

Maakuntaohjelma esittää maakunnan erityispiirteisiin ja mahdollisuuksiin perustuvat alueen kehittämisen tavoitteet vuosille 2018-2021. Kymenlaakson ohjelman tavoitteena on luoda edellytykset maakunnan tasapuoliseen ja kestävään toimintaympäristön kehittämiseen. Kymenlaakson maakuntaohjelman läpileikkaaviksi teemoiksi ehdotetaan kestävää kehitystä ja kansainvälisyyttä. Toimintalinjoiksi ehdotetaan:
-Liiketoimintaympäristö
-Asuin- ja kulttuuriympäristö
-Osaamis- ja innovaatioympäristö
-Liikenneyhteydet ja liikennejärjestelmä

Kymenlaakson maakuntahallitus käynnisti maakuntaohjelman laatimisen tammikuussa 2017. Ohjelmaa valmistellaan Kymenlaakson Liitossa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Se viedään maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi joulukuussa 2017. 

Maakuntaohjelman valmistelun lähtökohdat sekä ohjelman laatimisprosessiin ja arviointiin liittyvät asiat esitetään maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka oli nähtävillä 6.2.-10.3.2017 välisenä aikana Kymenlaakson Liiton virastossa (Karhulantie 36 B, Kotka) sekä internetsivuilla. Voit tutustua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan alla olevasta linkistä.

Kevään 2017 aikana järjestettiin maakuntaohjelman valmisteluun liittyviä työpajoja MYRS:lle sekä maakuntahallitukselle ja -valtuustolle.

Toukokuussa 2017 julkaistiin maakuntaohjelman valmisteluun liittyvä asukaskysely, johon saatiin vastauksia 99 henkilöltä. Vastauksissa nousivat esiin erityisesti liikenneyhteyksien parantaminen, Kymenlaakson erinomaisen sijainnin hyödyntäminen, maakunnan parempi sisäinen yhteistyö, työpaikkojen ja asukasmäärän lisääminen, luonnon kestävä hyödyntäminen, elinkeinoelämän edellytysten parantaminen sekä koulutustarjonta ja sote-palvelut. Voit tutustua kyselyraporttiin alla olevasta linkistä.

Lisätietoja:
  • Vs. aluekehitysjohtaja Toni Vanhala, puh. 040 512 3356
  • aluekehitysasiantuntija Mia Hämäläinen, p. 044 0566566
  • Ympäristösuunnittelija Matti Konttinen, p. 044 7478514
e-max.it: your social media marketing partner