Maakunnan kehityksen kärjessä

Maakuntaohjelma

Maakuntaohjelma on aluekehityslain mukainen asiakirja, joka laaditaan maakuntavaltuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi ja sitä tarkistetaan tarvittaessa. Maakuntaohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, kuvauksen maakunnan kehittämisen kannalta keskeisistä hankkeista ja muista olennaisista toimenpiteistä, laadittavista yhteistyösopimuksista tavoitteiden saavuttamiseksi sekä suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi. Ohjelma valmistellaan yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa. Kymenlaaksossa on yhdistetty pidemmän aikavälin maakuntasuunnitelma ja nelivuotiskaudelle 2014-2017 laadittu maakuntaohjelma yhdeksi asiakirjaksi. Kymenlaakson visio ja strategia-osa ulottuu vuoteen 2030. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kymenlaakson voimassaolevan maakuntaohjelman 16.6.2014.

Kuulutus:
Kymenlaakson maakuntaohjelman valmistelun aloittaminen sekä maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kymenlaakson maakuntahallitus on käynnistänyt maakuntaohjelman laatimisen vuosille 2018-2021. Maakuntaohjelma on alueiden kehittämisestä ja  rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista asetetun lain (7/2014) mukainen asiakirja, jossa esitetään maakunnan kehittämistavoitteet sekä määritellään  toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi. Maakuntaohjelma sisältää arvion toimenpiteiden ja keskeisimpien hankkeiden rahoituksesta.

Maakuntaohjelman vaikutuksia arvioidaan soveltamalla lakia viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005). Tämä ns. SOVA-laki mahdollistaa ympäristönäkökohtien huomioon ottamisen maakuntaohjelman valmistelun kaikissa vaiheissa.

Maakuntaohjelman valmistelun lähtökohdat sekä ohjelman laatimisprosessiin ja arviointiin liittyvät asiat esitetään maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on nähtävillä 6.2.-10.3.2017 välisenä aikana Kymenlaakson Liiton virastossa (Karhulantie 36 B, Kotka) sekä internetsivuilla (www.kymenlaakso.fi/aluekehitys/maakuntaohjelma-2014-2020).

Lisätietoja antavat sekä mahdollisia kommentteja ja mielipiteitä vastaanottavat:
kansainvälisten asiain päällikkö Toni Vanhala, puh. 040 512 3356
ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen, puh. 044 747 8515

Kotkassa 23.1.2017

Maakuntahallitus

Maakuntaohjelman 2018-2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kuulutus

 

e-max.it: your social media marketing partner